Monetární systém
Monetární systém (4/7) · 10:04

Zásoba peněz M0, M1 a M2 Jaké existují způsoby měření zásoby peněz?

Navazuje na Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
Co bych chtěl prozkoumat v tomto videu, jsou způsoby měření peněz, které jsou v oběhu. Začneme s centrální bankou. (Ve Spojených státech by to byla Federální rezervní.) Řekněme, že centrální banka vytiskne 4 dolary. Pro lepší představu si ukažme, jak to dělají fyzicky. Mohli by to též dělat elektronicky, ale my se zaměříme jen na fyzické provedení. A způsob jakým dostanou peníze do oběhu je ten, že vezmou tyto čtyři dolary a nakoupí cenné papíry na otevřeném trhu, normálně velice bezpečné a likvidní cenné papíry. Likvidní znamená, že je snadné tyto cenné papíry koupit a prodat ve velkých množstvích. Například státní pokladniční poukázky jsou likvidní cenný papír nebo likvidní aktivum. Dávkovač na bonbony Pez by nebyl likvidní aktivum. Kdybych nakoupil dávkovače na bonbony Pez v hodnotě miliardy dolarů, bylo by pro mě hodně těžké je prodat. Jednak by bylo velice těžké nakoupit je v hodnotě miliardy dolarů a pravděpodobně by pro mě bylo ještě těžší je prodat v hodnotě miliardy dolarů jak v krátkém tak ve střednědobém časovém horizontu. Centrální banka intervenuje a představme si, že koupí 1 likvidní cenný papír za 4 dolary. Toto je ten cenný papír. A člověk, od kterého cenný papír koupila, se rozhodne, že vloží peníze do banky. Mohl by to jednak vložit do banky a nebo použít ty peníze, které získal prodejem cenného papíru, na nákup věcí a člověk, od kterého ty věci nakoupil, by mohl vložit peníze do banky. Tak či onak si můžeme představit, že se všechno vloží do banky. Toto je naše privátní banka, nazveme ji privátní bankou číslo 1. Nyní jsou všechny tyto dolary transferované do PB číslo 1 a Federální rezervní nebo centrální banka (obecný příklad) je již nevlastní. Byly přesunuty sem (do PB číslo 1). Přeškrtnu tyto dolary, abychom měli přehled. Teď když je vloží do PB číslo 1, si řeknou, "Budu potřebovat 3 z těchto dolarů kdykoli k dispozici a chci být schopen na ně vystavit šeky." To znamená, že dají 3 dolary na běžný účet, mohou vystavit šeky do hodnoty 3 dolarů. A mohou dostat trochu větší úrok a banky dokonce dají trochu větší úrok na spořící účet, protože si nemusí držet rezervy. Vloží 1 dolar na spořící účet. A nemohou vystavovat šeky na tomto spořícím účtu Existují zvláštní okolnosti, ale pro zjednodušení řekněme, že nemohou vystavovat šeky. Jsou některé účty, které mají omezené vystavování šeků a podobně. Banka řekne: "OK, pro tento dolar nepotřebujeme žádné rezervy a můžeme jej tedy půjčit." A člověk, kterému jej půjčí, ho okamžitě vloží do druhé banky. Okamžitě jde a vloží jej do prvivátní banky 2 (PB číslo 2) Už to není v PB číslo 1. Nakreslím PB číslo 2. PB číslo 2 je zde. A oni to vloží na spořící účet do PB číslo 2. A řekněme, že banka si řekne: "Toto je vklad na požádání, musíme držet nějaké rezervy." Jedná se zde o frakční rezervní systém. Ale můžeme půjčit, ve Spojených státech můžeme půjčit až do 90 % z hodnoty vkladu. A je možné, že jedna banka je více konzervativní a půjčí jen dvě třetiny z této sumy, to znamená, že půjčí jen 2 z těchto 3 dolarů. A představme si, že člověk, kterému to půjčí, to náhodně vloží do PB číslo 2. To znamená, že tyto 2 dolary také skončí v PB číslo 2 a tudíž nejsou v PB číslo 1, ačkoliv tento člověk (PB 1) může vystavit šeky do hodnoty 3 dolarů. V PB číslo 2 jsou vloženy na běžný účet. Nyní PB číslo 2 může udělat následující. Na tomto běžném účtu musí držet určité rezervy. Řekněme, že je ještě konzervativnější a rozhodne se půjčit jen polovinu, i když by mohla půjčit do výše 90 %. To znamená, že půjčí jeden z těchto dolarů a člověk, kterému to půjčí si vezme tento dolar a dá ho do své peněženky. Oni též mohou půjčit všechny tyto úspory a pro představu, člověk, kterému půjčili ten 1 dolar v úsporách, si to též vloží do peněženky. Všimněte si, že původní 4 dolary jsou stále zde. Pro upřesnění tento člověk (PB číslo 1), který je zde, může vystavit šeky do hodnoty 3 dolarů a člověk, který se nachází zde (PB číslo 2), může vystavit šeky do hodnoty 2 dolarů. Načrtnu to ve stejné barvě. Nyní si představme různé formy peněz, které zde máme. Můžeme si představit peníze ve velmi úzkém pojetí, tzn. Co centrální banka vytiskla? nebo vytváří elektronicky jako elektronické rezervy bankovních účtů svých členů. Ale pro zjednodušení si můžete představit fyzickou měnu, kterou vytiskli. Je to peněžní báze. A často to nazýváme měnová báze. A ve Spojených státech a v ostatních zemích je to často stejné jako M0. Jsou zde malé odlišnosti v jednotlivých zemích. A v tomto příkladě, jakmile peníze vytisknou a dají je do oběhu... Tto byly 4 dolary, měli jsme 4 dolary měnové báze. A to je jasné, neboť jakmile to vytiskli a nakoupili s tím cenné papíry a bylo to v oběhu, tyto 4 dolary mohly být použity na nákup věcí, mohly být použity na provádění transakcí. To ovšem není vše, co může být použito jako peníze v tomto malém světě, který jsme vytvořili. Máte ty 4 dolary, ale tito lidé (Privátní Banky) mohou také vypisovat šeky. Můžeme mít trochu širší definici peněz a zde to můžeme nazvat M1. A existuje několik možností, jak o tom můžete uvažovat. Můžete si to představit jako všechno oběživo, které mají lidé v kapsách plus všechny šeky, které je možné vypsat, pokud se na to díváte takto, byly by to tyto 2 dolary plus 5 dolarů, na které je zde možné vypisovat šeky. Můžete mít 2 dolary ve fyzické podobě, které jsou v peněženkách lidí ne v bankovních rezervách plus těch 5 dolarů, na které je možné vypisovat šeky , což vám dá 7 dolarů. Další možnost, jak se na to dívat, je M0 plus vklady, na které je možné vypisovat šeky. Napíši zde jen šeky, ale pokud to uděláte, je to dvojí započítání, protože něco z M0 jsou rezervy ve vkladech, na které je možné vypisovat šeky. Nebo bych mohl říci, že některé z vkladů, na které je možné vypisovat šeky, jsou drženy jako rezervy pro M0. Museli byste odečíst bankovní rezervy a pak byste dostali 4 dolary, protože je nechceme započítávat dvakrát. Dostali byste M0 a to jsou 4 dolary Udělám to bíle. M0 jsou 4 dolary. Vklady, na které je možné vypisovat šeky, jsou 5 dolarů. Udělám to růžově. Plus 5 dolarů a pak byste chtěli odečíst rezervy. Rezervy zde, 2 dolary z těchto rezerv, takže mínus 2 dolary a dostali byste se zpět na 7 dolarů. Celá myšlenka je v tom, že nezapočítávate nic dvakrát. Toto nezapočítáváte dvakrát jako část vkladů, na které je možné vypisovat šeky, a část M0, nepoužíváte to dvakrát. Je to obojí jako peněžní báze a vklady, na které je možné vypisovat šeky, takže to nechceme započítat dvakrát. Nejjednodušší, jak o tom přemýšlet, je: "Co by mohlo být použito v této širší definice pro provádění transakcí"? Tyto 2 dolary v kapsách lidí a tato schopnost vypisovat šeky do 5 dolarů. To je tento obrázek zde. A kdybychom to chtěli ještě rozšířit, můžeme se dostat k něčemu, co se nazývá M2. A zde bychom mohli říci, co je ihned použitelné pro provádění transakcí. Bylo by to našich 7 dolarů z M1 plus věci, které lze lehce převést na M1. Například tyto spořicí účty mohou být lehce převedeny na účty, na které je možné vypisovat šeky. Může to zabrat jen pár dní. Zde by mohla být omezení, ale může se to převést a když se to převede, tak to trochu změní požadavky na bankovní rezervy, ale umožní to... M2 zahrnuje M1 plus věci, které je velmi lehké převést na M1. Budou obsahovat spořící účty, účty peněžního trhu, které bych nechtěl rozvádět do detailu, ale jsou skutečně podobné v tom, že dostanete trochu vyšší úrok, ale existují omezení vašeho přístupu k nim, ale není těžké je změnit na účty, na které je možné vypisovat šeky. A na věci jako vkladové účty s malou dolarovou hodnotou. Ale kvůli jednoduchosti v tomto příkladu by to byly spořicí účty. Bude to našich 7 dolarů z M1 plus 2 dolary ze spořících účtů. Tohle je pro vaši představu. Když někdo mluví o peněžní zásobě, musite se zeptat "O čem mluvíte ?" Nejčastěji budete mluvit o M1, protože toto je věc, která je přímo použitelná k provádění transakcí. Věci jako vypisovat šeky nebo dolarové bankovky v něčí peněžence. Ale mohli by také hovořit o peněžní bázi M0, úzké peníze jsou všechno termíny, jimiž je míněna stejná věc, zejména ve Spojených Státech anebo by mohly odkazovat i na něco širšího. A jsou i širší definice než je M2, např. M3, ačkoli ji přestali vykazovat. M3 by zahrnovalo věci, které jsou trochu vzdálenější od opravdových peněz, jako účty, na které je možné vypisovat šeky, ale jsou už docela likvidní a tak budou zahrnovat i jiné typy aktiv. Ale Fed již toto přestal v nedávné minulosti vykazovat. Tohle jsou termíny, které se používají. Pokud to tato osoba převede, budou moci vypsat více šeků.
video