Termochemie
Termochemie (2/2) · 12:08

Příklad na Hessův zákon Výpočet slučovacího tepla ze spalných tepel.

video