Termochemie

Termochemie se zabývá teplem, které se uvolní či spotřebuje při chemických reakcích. Dozvíme se, co je to entalpie a k čemu je dobrá.

25 minut

Slučovací teplo 13 m

Standardní slučovací teplo neboli standardní slučovací entalpie.

Příklad na Hessův zákon 12 m

Výpočet slučovacího tepla ze spalných tepel.