Dýchací soustava: Onemocnění
Dýchací soustava: Onemocnění (3/3) · 2:41

Klasifikace astmatu a

Navazuje na Dýchací soustava: Úvod.
Astma je nemoc, kterou zatím neumíme vyléčit, takže řešíme její závažnost a léčbu volíme podle množství symptomů, které se objeví během jednoho týdne. Máme pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli. Během těchto sedmi dní se počet záchvatů postižených nebo spotřeba léků prakticky rovná závažnosti jejich nemoci. Zaprvé jsou lidé s mírným onemocněním, u nichž se projevuje intermitentně. Intermitentní tu znamená, že se přihodí méně než dvakrát za týden, takže potřebují léky prakticky pouze jednou za týden. Vezměme třeba středu Astmatik má problém s dýcháním, vezme si svůj lék, nejspíš inhalátor - a to je vše, hotovo. Takže napíšeme, že máme záchvaty méně než dvakrát týdně To je náš intermitentní týden. Další tři kategorie jsou naopak perzistující (přetrvávající). Prostě se objevují pravidelněji. Prvním z nich je Perzistující lehké astma Definice lehkého astmatu zní, že symptomy se projevují více než 2x týdně, ale ne každodenně. Pokud potřebujete své léky denně, patříte už do další kategorie. Tedy více než dvakrát týdně, řekněme pondělí. Co úterý, čtvrtek, pátek a neděle? To je hodně často, ale nikdy ne víc než 2x za den. Nanejvýš 1x za den a 2x a více za týden. Vyšší na stupnici závažnosti je Perzistující středně těžké astma. Perzistující středně těžké. To znamená denně, sedm dní v týdnu. Když se symptomy objeví, lidé použijí inhalátor nebo léky, stává se to každý den. Poslední je Perzistující těžké. Použijme červenou jako na světlech semaforu. Těžké astma značí symptomy příznaky denně nebo víckrát denně. Máme tu symptomy každý den. To už není běžný nádech z inhalátoru a hotovo, můžete mít záchvat, můžete se dostat do nemocnice, a během jediného dne se toto může přihodit dvakrát. Nikdy bychom neměli nechat samotného pacienta s touto úrovní astmatu jako by se neléčil. Je to obrovský zásah do jejich života. To je tedy těžké astma.
video