Endokrinní soustava
Endokrinní soustava (4/10) · 8:55

Hladiny krevního cukru Normální a zvýšené hladiny cukru v krvi před jídlem (preprandiální) a po jídle (postprandiální)

Navazuje na Svalová soustava.
Řekněme si něco o tom, jak můžeme zjistit, zda naše tělo správně zpracovává glukózu a zda náhodou nemáme cukrovku. Chci vás poprosit, abyste to, co vám řeknu, brali s velkou rezervou, protože nejsem lékař a nepůjde tu o žádné lékařské rady. Mým cílem je trochu s vámi nahlédnout do tohoto tématu a pokusit se o to, abychom spolu těmto věcem lépe porozuměli. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, co se děje v našem těle poté, co něco sníme. Zkusíme si to tu znázornit graficky. Na této ose jsou hodiny a na vertikální ose budu mluvit o koncentraci cukru v krvi, takže "koncentrace cukru v krvi". Říká se tomu také "koncentrace glukózy v krvi". Pokud mluvíme o glukóze, mluvíme o "krevním cukru". Na tuto osu nakreslím několik bodů. Toto je třeba 50 a jako jednotky budeme používat miligramy na decilitr (mg / dcl). Raději to uděláme tak, že vše bude v miligramech na decilitr a v dalších videích si povíme něco o tom, jaké je využití této jednotky v běžném životě. Ale řekněme, že toto je 50, toto je 100, toto tady je 150 a vyznačme si i hodnotu 200 (mg / dcl). Co se tedy bude dít v těle zdravého člověka? Ještě vyznačím nějaké hodiny na vodorovné ose ... ... první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá hodina ... a to by mohlo stačit. U zdravého člověka, který dlouho nic nejedl, řekněme více než 8 hodin, bude hladina cukru v krvi nalačno na hodnotě přibližně 80 mg / dcl. Obvykle je to v určitém rozpětí, ale já vám jen chci ukázat, co by se dělo u zdravého člověka. Hladina krevního cukru by měla být přibližně na hodnotě 80 mg / dcl. A někdy, předpokládejme, že je to ráno, tato první hodina je 7 hodin ráno, takže nějakou dobu nejedl ... ... to je hladina cukru v krvi nalačno. Také to možná uslyšíte od vašeho lékaře, Slyšel jsem to od mé ženy, aniž bych věděl, co to znamená. Říká se tomu také "preprandiální glykémie". Toto odborné slovní spojení však jednoduše znamená "hladina cukru v krvi před jídlem" ... ... "Preprandiální" znamená doslova "před jídlem". "Po jídle" se odborně řekne "postprandiální". Velmi odborný výraz pro úplně obyčejnou záležitost - najíst se. Řekněme tedy, že v druhé hodině (v 8. ráno) se daná osoba nasnídá. Zde se ta osoba nasnídá. Když zdravý člověk sní snídani, ve které je obsažen určitý podíl uhlohydrátů, rozloží se na glukózu a ta se dostane do krevního oběhu, což způsobí, že hladina krevního cukru dané osoby stoupne ... ... pomalu stoupne ... Četl jsem studie, podle nichž hladina glukózy dosahuje maximální hodnotu 45 minut po jídle. 45 minut je někde tady ... ... takže hladina glukózy stoupne asi sem ... ... a u zdravého člověka by hladina glukózy neměla přesáhnout hodnotu 120 mg / dcl. A víte, že existují i výjimky my mluvíme o vyvážené snídani a o zdravém člověku a ne o někom, kdo spořádal půl litru medu nebo něco takového. ... Hodnota 120 mg / dcl je někde tady, u zdravého člověka, u někoho, kdo nemá cukrovku je nepravděpodobné, aby krevní cukr vystoupil nad tuto hodnotu. V průběhu 2 hodin po jídle hladina cukru v krvi postupně klesá pod hodnotu 100 mg / dcl a po 2 hodinách se hladina cukru vrací zpět na základní hodnotu, na přibližně 80 mg / dcl. Takže ještě jednou, toto je běžná hodnota, ale nepanikařte, pokud by vám někdy na krevních testech naměřili hodnotu například 85 mg / dcl. Ještě stále je to v normě, protože základní hodnota se může trochu lišit. A teď, pokud má někdo cukrovku, ať už I. typ, kdy v těle nemá dostatek inzulínu ke zpracování glukózy nebo II. typ, kdy člověk má v těle dostatek inzulínu, ale buňky jsou vůči němu odolné a využívají ho jen s obtížemi, takže nezvládají zpracovávat glukózu, koncentrace glukózy u něj stoupne. Pokud byste se tedy ráno probudili, nejedli jste nic déle než 8 hodin a změřili byste si cukr pomocí glukometru, který se dá koupit v lékárně a zjistili byste, že hladina cukru v krvi z vašeho prstu je ... ... řekněme, že je na hodnotě 140 mg / dcl, neměli byste panikařit, ale zopakovat měření a ujistit se, že při měření nedošlo k nějaké chybě. Určitě byste však měli navštívit lékaře. Ještě jednou, nepovažujte informace v toto videu za lékařské rady, to není naším záměrem. Snažíme se jen pochopit, co se děje v našem těle. Neměňte svůj životní styl na základě toho, co vám tady říkám. Ale pokud na základě měření zaznamenáte podobnou hodnotu, vaše tělo pravděpodobně nezpracovává cukr správně, protože mělo více než 8 hodin na zpracování cukru, na to, aby inzulín přešel do krevního oběhu a zpracoval glukózu, čímž by se hladina cukru měla vrátit na normální hodnotu, ale to se nestalo. Pokud byste naměřili takovou hodnotu, jisté znepokojení je na místě. Obecně je práh - viděl jsem více hodnot tohoto prahu - v rozmezí 120-130 mg / dcl. Pokud váš krevní cukr nalačno přesahuje tuto hodnotu (120 mg / dcl), pamatujte, že mluvíme o hladině krevního cukru nalačno, ne po jídle, preprandiální - před jídlem. Pokud vystoupí nad tento práh, rozhodně byste měli zajít za lékařem a nechat se odborně vyšetřit na cukrovku, je to důvod k obavám. Další věc je, že po jídle hladina cukru ještě stoupne, a to mnohem výše na takových, řekněme více než 180 mg / dcl. Znovu, to jsou prahové hodnoty, které stanovili lékaři a výzkumníci, aby mohli říct: "Tohle je ukazatel toho, že vaše tělo správně nezpracovává glukózu". Takže 180 mg / dcl je někde tady, schválně to kreslím takto cik-cak, protože je to rozpětí, není to tak, že pokud je váš krevní cukr na hodnotě 124 mg / dcl, jste v pořádku a pokud stoupne na 125 mg / dcl, najednou máte cukrovku. To není zásadní rozdíl, ale lékaři musí stanovit nějaké mezní hodnoty, aby nějaké měli. Takže, pokud by váš cukr po jídle stoupl na hodnotu 200 mg / dcl, znovu, to by byl důvod k obavám. Obecně, pokud má někdo cukrovku, protože jeho tělo nedokáže správně zpracovat glukózu, jeho krevní cukr vypadá asi takto. Takže jeho hladina cukru nalačno je někde na hodnotě 125-130 mg / dcl, může se pohybovat, pak něco sní, co hladinu cukr možná ještě zvedne ... určité množství glukózy je samozřejmě zpracováno, jinak by takový zemřel, ale glukóza není zpracovávána tím spávnym způsobem, takže hladina glukózy neklesá na takovou hodnotu, na jakou by měla. Podle všeho je z krve nějaké množství glukózy zpracované, takže buňky něco zpracují, ale nikdy ne dost na to, aby hladina cukru klesla na 80 mg / dcl. Může klesnout a ustálit se někde v rozmezí 120 mg / dcl, což je důvodem k obavám. A obecně, pokud jste někde - a viděl jsem už i práh - pokud jste nad hodnotou 100 mg / dcl nalačno, to je důvod k obavám a asi byste měli upravit svůj životní styl. A pokud jste po jídle nad hodnotou 120-130 mg / dcl, tak byste se asi měli trochu obávat, že jste v prediabetickém stádiu, nebo u vás existuje riziko rozvinutí cukrovky. Pokud tedy někdo má takovýto krevní cukr, pravděpodobně je diabetik. a pokud má někdo v krvi takovou hladinu cukru, měl by se začít znepokojovat. Znovu opakuji, že nejsem lékař, takže toto neberte jako rady. Je to opravdu jen náš pokus o lepší pochopení věcí.
video