Endokrinní soustava
Endokrinní soustava (1/10) · 9:37

Úvod do endokrinního systému Základní přehled o hormonech a endokrinním systému

Navazuje na Svalová soustava.
Nacházím se na Stanford Medical School s Neilem Gesundheitem, který je jedním z členů této lékařské fakulty. Ahoj. Takže o čem budeme mluvit? Dnešní námět je endokrinologie, což je věda zabývající se hormony. Slovo hormon je odvozeno z řeckého slova, které znamená "vzbudit aktivitu". Hormony jsou chemičtí poslové, vznikají v jedné části těla, putují do jiné, a jak říká název, vzbuzují aktivitu a dávají funkci jinému orgánu. Takže jsou hlavně jakýmsi druhem signalizování, způsobem komunikace mezi dvěma částmi těla. Přesně tak. Jsou to velmi inteligentní sdělovači, myslím, že to je dokonalý název. Dalším způsobem, jak si hormony vyložit je, že naše tělo umí komunikovat přímo, například nervy stimulují svaly, a když chcete zatnout sval, signál z mozku prochází nervem a jde rovnou do svalu, kde způsobí, že se sval zatne... Hormony jsou jako Wi-Fi lidského těla: Jsou bezdrátové. Vznikají na jednom místě a putují krví, jsou jako rádiové vlny, pracují v jiné části těla na dálku, aniž by s ní byly přímo spojeny. Jsou hormony bílkoviny nebo jiné molekuly, které dokáží co jsi popsal? Můžou to být různé molekuly, ale dělí se do dvou skupin: Jednak to jsou malé molekuly odvozené od aminokyselin, hmotnost těchto molekul se pohybuje od 300 a 500 daltonů a jednak to jsou velké bílkoviny o velikosti stovek a stovek aminokyselin. Chápu. Takže cokoliv, co má funkci signálu... Správně, je považováno za hormon. Když mluvíme o hormonech, můžeme je dále dělit na tři podskupiny, Některé z nich nazýváme endokrinní hormony, ty se dostanou do krevního oběhu a pracují na dálku. Za chvilku vám ukážeme několik příkladů na diagramu. Další podskupinou jsou parakrinní hormony, které fungují více "regionálně". Jsou tvořeny v určité části těla a místo jejich působení není daleko. Třetí podskupina, které je méně častá, jsou autokrinní hormony. Autokrinní hormony působí ve stejné buňce, v které byly vytvořeny nebo ve vedlejší buňce, jejíž vzdálenost je minimální. Rozumím. Endokrinní hormony jsou vypuštěny a daleko v těle si je sebere nějaký receptor. Co se týče těch parakrinních hormonů, je jejich účinek malý, protože jsou schopny urazit jen malou vzdálenost? Obvykle se parakrinní hormony dostanou do krve, jenomže receptor se koncentruje velmi blízko, takže parakrinní hormony mají tendenci pracovat "regionálně", Vysoká koncentrace receptorů je velmi blízko místu syntézy. Rozumím. A stejně fungují i autokrinní hormony. Vysoká koncentrace receptorů je přímo v buňce. Možná to bude hloupá otázka, ale existují parakrinologové stejně jako endokrinologové? Dobrá otázka, ale ne. Parakrinní funkce hormonů byla objevena později, proto to stále řadíme pod endokrinologii. Takže všechny hormony spadají pod endokrinologii, endokrinní hormony jsou ty, které pracují na velké vzdálenosti. Správně. Myslím, že tohle je dobrý způsob, jak vše shrnout. Líbí se mi tvůj diagram, protože ilustruje některé z hlavních endokrinních orgánů, těch, na které se zaměříme v pozdějších přednáškách. První, který si ukázal, je v hlavě na spodní části mozku, to je ta oranžová struktura, a to je podvěsek mozkový (hypofýza). Tato žláza je nazývána řídící žlázou, protože v ní vytvořené hormony stimulují další endokrinní žlázy. Dám vám příklad. Jeden z hormonů vytvářený hypofýzou se jmenuje thyreotropní hormon (TSH). Poté, co opustí hypofýzu, jde do oběhu a působí na štítnou žlázu, na povrchu buněk štítné žlázy je mnoho receptorů pro TSH, a to podněcuje štítnou žlázu, aby produkovala hormon, obvykle thyroxin (T4) nebo trijodthyronin (T3). Tyto dva hormony jsou dva hlavní thyrodní hormony (hormony štítné žlázy). A k čemu jsou? Regulují metabolismus, chuť, termogenezi, funkci svalů, mají široké pole působnosti. Řídí, ať už kladně nebo záporně, metabolismus celého těla. To je pravda. Ten kdo má hypertyreózu, má rychlý metabolismus, Možná znáte klasický obraz člověka s hypermetabolismem: vysoká tepová frekvence, úbytek hmotnosti... Štítná žláza při hypertyreóze produkuje velké množství hormonů. A pak tu je opačný případ, kdy má člověk nedostatek těchto hormonů - hypotyreóza. Je rozhodující udržet správné množství všech hormonů, hormony štítné žlázy jsou dobrým příkladem. Hlavní regulátor je ale hypofýza. Ano, je něco jako šéf, posílá tam signál... Později budeme mluvit o zpětné vazbě, protože jak hypofýza může vědět, kdy má přestat produkovat TSH? Je to v podstatě jako termostat, cítí hladinu thyroxinu, a když dosáhnoe správného množství, sníží se produkce TSH. Pokud je množství hormonu malé, štítná žláza vyprodukuje více tohoto hormonu. Zajímavé. Co nám ještě řeknete? Vedle TSH hypofýza produkuje i další důležité hormony, například ACTH, adrenokortikotropní hormon, který působí na kůru nadledvinek a nadledvinky jsou žlázy, které jsou přiložené k ledvinám, vnější vrstvy nadledvin jsou kůry nadledvin, a ty stimuluje ACTH. Takže nadledviny nijak nesouvisí s ledvinami? Jen nad nimi "sedí"? Ano. Společné mají jen dobré krevní zásobení a to, že nadledviny "sedí" nad ledvinami. Říká se jim nadledviny, protože přiléhají k ledvinám, jsou NAD nimi. To mi mělo dojít. Ale samy o sobě nefiltrují krev ani nemají žádnou jinou důležitou funkci, kterou zastávají ledviny. Aha. Tak k čemu slouží? Nadledvinky produkují hormony jako kortizol, který reguluje glukózový metabolismus, který má vliv na metabolismus cukrů a bílkovin. Pak produkuje mineralkortikoidy jako aldosteron, který je důležitý pro regulaci rovnováhy vodní a elektrolytové rovnováhhy. Také existují nadledvinové androgeny, které jsou důležité. Tyto tři hormony jsou hlavní hormony produkované kůrou nadledvinek. Dobře. ACTH primárně reguluje kortizol a nadledvinové androgeny, jiný systém reguluje mineralkortikoidy, o kterých si popovídáme později. Dobře. Máme tu i další orgány? V hypofýze produkujeme také lutropin a folitropin, zkráceně LH a FSH. Působí na pohlavní žlázy, takže u mužů na varlata a u žen na vaječníky, stimulují rozvoj spermií a vajíček a také produkci pohlavních hormonů, hlavně testosteronu u mužů a estradiolu u žen. Vynechali jsme něco? Existují ještě dva další hormony produkované adenohypofýzou, a to růstový hormon (GH), který je důležitý pro optimální růst (např. růst kostí). Hypofýza toho má na starosti opravdu hodně. Ano, to má. HGH, je zkratka pro lidský růstový hormon? Správně. Pak tu je prolaktin, který je důležitý pro ženy v období laktace, aby byly schopny kojit po porodu. A inzulin je... Inzulin je klíčový, ale nepochází z hypofýzy. Teď se propracujeme trochu dolů. Mluvili jsme o štítné žláze, která vytváří thyrodní hormony, když se dostanete ke slinivce, což je ta žlutá struktura vpravo uprostřed, uvnitř slinivky se nacházejí Langerhansovy ostrůvky, ty vytvářejí endokrinní hormony, inzulin a glukagon. Inzulin je životně důležitý, bez něj dostanete cukrovku, bez inzulinu se nedostane glukóza do svalů, a nebude odstraňena z krve. Absence inzulinu způsobí všechny symptomy cukrovky, o kterých si řekneme později. Jen strukturálně, slinivku máte zde, nadledviny zde, jsou snadno zaměnitelné... protože jsou tak důležité... Dobrý postřeh. Mají žilní odvod, takže když produkují své hormony, dostanou se do krve poměrně rychle, protože jsou to životně důležité struktury. Dobře. Myslím, že tady bychom mohli skončit a pro další video si ponecháme obrázky, které vypadají zajímavě. Ano, v dalším videu budeme mluvit o tom, jak musíte mít správnou hladinu hormonu, aby bylo všechno v pořádku.
video