Endokrinní soustava
Endokrinní soustava (2/10) · 10:02

Typy hormonů Hormony se dělí na tři druhy na základě struktury. Pojďte se o nich s Ryanem Pattonem dozvědět více.

Navazuje na Svalová soustava.
V úvodu o endokrinním systému jsem se zmínil, že hormony mohou být děleny dle místa jejich působení. Mluvili jsme o autokrinní, parakrinní a endokrinní funkci. Avšak důležitější je dělení podle jejich struktury. Zdůrazňuji "důležitější" protože struktura hormonu opravdu rozhoduje o tom, jak bude fungovat. A proto dnes budu mluvit o třech hlavních typech hormonů Prvním hlavním typem hormonů jsou proteiny a polypeptidy. Jen tak pro připomenutí... Proteiny a polypeptidy jsou tvořeny aminokyselinami a tyto aminokyseliny jsou vázány peptidovou vazbou. A když se jich spojí více, společně vytvoří polypeptidy či proteiny a tyto proteiny a polypeptidy tvoří většinu našich hormonů. Tyto hormony mohou být velikostně řazeny na malé a velké například... Představte si 3 spojené aminokyseliny tvořící hormon. To by byl malý polypeptid. Ve třech aminokyselinách se nachází jen hrst atomů, asi kolem 20. Pro představu jedina buňka v našem těle má bilion atomů a v našem těle jsou stovky bilionů buněk. Takže opravdu mluvíme o hodně malých věcech. Rozsah jejich velikost je od malých shluků až po stovky aminokyselin, takže mohou být i pěkně velké A zlom nastává, pokud jich je sto, kdy je již nenazýváme polypeptidy, ale proteiny. Stejně tak, jako všechny proteiny v našem těle určené k exkreci, i proteinové a polypeptidové hormony jsou tvořeny v drsném endoplazmatickém retikulu. Zkrátím to jako RER (rough endoplasmic reticulum). Z RER dále putují do Golgiho aparátu. Z Golgiho aparátu se oddělují ve váčcích, které už mohou být vyloučeny ven z buňky. Jelikož proteiny a polypeptidy jsou tvořeny aminokyselinami, které mají určitý náboj, jsou rozpustné ve vodě, ale také mají potíž projít skrz buněčnou membránu. A proto se jejich receptory nachází v nebo na povrchu buňky. Díky tomu, že hormony nemohou vcestovat do buňky, ale vážou se na receptory na povrchu, vyvolají kaskádu dějů zprostředkovanou sekundárními posly (messengery) uvnitř buňky. O tom, jak taková kaskáda signálů využívající sekundárních poslů funguje, natočím samostatné video. V jednoduchosti to funguje tak, že pokud se protein nebo polypeptidový hormon naváže na povrch buňky, spustí tím reakci uvnitř buňky, která probíhá pomocí systému sekundárních poslů, Abych ušetřil čas, namaloval jsem příklad jednoho polypeptidového hormonu. Na obrázku vám chci ukázat, kde se nachází peptidové vazby, protože tyto vazby jsou pro tuto skupinu charakteristické. Mezi uhlíkem a dusíkem namaluji šipky. To jsou ty peptidové vazby, o kterých jsem mluvil předtím. vazby mezi uhlíkem a dusíkem. Mohou být malé či velké, nicméně tyto pospojované aminokyseliny sloužící jako chemičtí poslové signálů v našem těle se nazývají proteiny a polypeptidy. Jeden z nich je například inzulin. Inzulin je relativně veliký hormon, je to proteinový hormon. Ok, máme tedy proteiny a polypeptidy. Druhým hlavním typem hormonů jsou steroidy. Když slyším steroidy, první, co si představím, je hrstka atletů, kteří se díky nim dostávají do problémů s dopingovou komisí. Steroidy jsou však jedním z hlavních typu hormonů sloužících v našem těle ke komunikaci. Čili v našem těle máme hodně steroidních látek Steroidy vznikají z lipidů. Hlavním lipidem, ze kterého steroidy vznikají, je cholesterol. A protože jsou z cholesterolu, mají steroidy velmi charakteristickou strukturu. Kterou jsem si předkreslil. Tohle je základní struktura charakterizující steroid. Můžete vidět 4 kruhové řetězce tvořené atomy uhlíku, kde 3 z nich jsou cyklohexany a jeden cyklopentan. Označím je A B C D. Díky této specifické struktuře mají velmi charakteristický způsob působení na buňku. Zatímco proteinové a polypeptidové receptory jsou na povrchu buňky, steroidy, protože jsou tvořené lipidy, velmi snadno prochází skrz buňečnou membránu a jejich receptory jsou uvnitř buňky. Takže steroidy většinou jdou úplně dovnitř buňky a sami spouští přímý efekt receptoru, jakožto primární poslové. Jejich receptory se nahcází často buď v cytoplazmě nebo až v samotném jádru. Steroidy typicky vstupují do buňky a působí na úrovni transkripce a translace proteinů . Jako primární poslové jdou dovnitř buňky a ovlivňují výsledek transkripce a translace nových proteinů a nových produktů v buňce. Video o vlivu steroidů na buňku udělám také, pro tuto chvíli jen chci, abyste viděli steroidy jako hlavní typ hormonů, a nepředstavovali si jen atlety jdoucí až za svoje hranice kvůli soutěži. Příkladem velkých steroidů v našem těle jsou kortizol a aldosteron, které pochází z kůry nadledvnin. A hormony z pohlavních orgánů tzv. pohlavní hormony jako testosteron, estrogen a progesteron. Tak tedy máme steroidy, proteiny a polypeptidy. Třetím hlavním typem hormonů dle struktury jsou deriváty tyrosinu. Deriváty tyrosinu vznikají z aminokyseliny – tyrosinu. Možná vás to trklo do hlavy, když jsem řekl tyrosin, což je aminokyselina. Jak jsem říkal dříve, že proteinové a polypeptidové hormony jsou tvořeny aminokyselinami, tak byste si mohli klást otázku: "Proč mají svoji vlastní třetí skupinu, když jsou tvořeny taky z aminokyseliny?" Jsou zvláštní tím, že... Za A) jsou tvořeny jen jednou aminokyselinou, tyrosinem a za B) tyto hormony se někdy chovají jako proteiny a polypeptidy a někdy zas jako steroidy. Příkladem těchto hormonů v našem těle jsou hormony vznikající ve štítné žláze, T3 aT4 neboli trijodtyronin a tyroxin, které stimulují metabolismus. Tyto tyrosinové deriváty se chovají velmi podobně jako steroidy. Jako další příklad jsou katecholaminy. Katecholaminy produkuje dřeň nadledvin, účastní se "fight or flight" reakce ("bojuj nebo uteč"), napříklaf epinefrin (adrenalin) a norepinefrin (noradrenalin). Tyto hormony se svým chováním naopak velice podobají peptidům, které se vážou vně buňky a vypustí sekundární posly uvnitř buňky. Takže hormony štítné žlázy se chovají jako steroidy a katecholaminy naopak jako proteiny a polypeptidy Je však důležité si zapamatovat, že jako celek tvoří unikátní skupinu, jelikož jsou derivovány z aminokyseliny zvané tyrosin, kterou jsem si předkreslil. Toto je tyrosin čili aminokyselina, ze které je tato skupina odvozená. Vím, že je těžké se učit tyto typy hormonů, ale může nám pomoci fakt, že struktura těchto hormonů řídí skoro vše, ať je to strach, hlad, močení nebo porod... Všechny naše odezvy na podněty kolem nás jsou signalizovány hormony.
video