Endokrinní soustava
Endokrinní soustava (8/10) · 5:41

LeBron se ptá: Proč se chladím pocením? LeBron se ptá Sala, jak pocení pomáhá ochladit tělo.

Navazuje na Svalová soustava.
Proč vás pocení ochlazuje? Toto je LeBrone skvělá otázka. Abych ti na ní odpověděl, tak tady zvětším kapičku potu. Pot se skládá hlavně z vody, takže pokud ji zvětšíme, dokonce více než jsem nakreslil tady, uvidíme hlavně tyto molekuly vody. Molekuly vody, pro přesnost nakreslím kyslík modře a pak bíle vodík, který je vázaný na kyslík. Všichni víme, že voda je někdy zaznamenávána jako H2O, kde H2 znamená dvě molekuly vodíku. Takže každá tato molekula je H2O, tedy molekula vody. Tady dole jsem nakreslil zjednodušený molekulový model vaší kůže. Pro zjednodušení toto jsou molekuly vaší kůže, části kožních buněk. Ale nejsou to samotné kožní buňky, jsou to molekuly, které vytvářejí kožní buňky. A tady máme molekuly potu, které jsou ve skutečnosti vlastně molekuly vody. Takže otázka proč nás pocení ochlazuje, může být jinak vyjádřena jako: Proč nás voda, která je na povrchu naší kůže, vlastně ochlazuje? A pokud se zamyslíme nad touto otázkou, tak se též budeme muset zamyslet nad tělesnou teplotou a co vlastně znamená tato teplota. Tělesná teplota a její vnímání je ve skutečnosti pouze pohyb molekul. Při zvýšené teplotě se molekuly pohybují více. Při nízké teplotě se pohybují zase méně. Molekuly se ale mohou pohybovat různě. Mohou se pohybovat přímočaře, což znamená, že se přemisťují celým tělem. Také mohou kmitat nebo se otáčet. Obecně čím více mají této pohybové energie, tím větší bude vnímaná tělesná teplota. Takže jak tato voda ochlazuje kůži? A především proč se kůže vůbec otepluje? Svaly, které pracují, uvolňují teplo. A toto teplo je přenášeno do kůže. Jak nám tady může pomoci voda? Kůže má určitou teplotu a určitou pohybovou energii. Ale to neznamená, že všechny molekuly mají stejný směr pohybu. Teplota je průměrný pohyb. Některé z nich se pohybují rychleji. Nebo vibrují rychleji nebo rychleji rotují. Některé z nich se pohybují pomaleji. Jak se pohybují okolo, tak narážejí do molekul vody, které tím rozpohybovávají. Ty se začátku pohybují pomalu, ale jak se oteplují a získávají více energie, narazí do těchto molekul. Takže tato narazí do této a pak tady a tato energie, nárazová energie nebo pohybová energie část z této energie se přenese, nebo také můžeme říct část tepla, část toho tepla se přenese na tyto molekuly vody. Je důležité si pamatovat, že do sebe narážejí a rotují do všech možných stran. Budou mít průměrnou pohybovou energii, kterou si uvědomuje jako tělesnou teplotu. Tato molekula se může pohybovat velmi rychle tímto směrem, zatímco tato se může pohybovat skutečně pomalu, tato se může pohybovat rychle tímto směrem, tato se může pohybovat pomalu tímto směrem. Když se zamyslíme nad všemi těmi různými energiemi, které mají jednotlivé molekuly... Které budou mít největší tendenci se vypařit? A když mluvíme o odpařování vody, nesmíme zapomenout především na molekuly vody, které jsou v kapce potu, a přitažlivost mezi jednotlivými molekulami, která se děje pomocí vodíkových vazeb. Takže se přitahují navzájem, a proto se kapky potu nerozpadnou. Když se některá z těchto molekul pohybuje dostatečně rychle a tím správným směrem, má větší možnost, že se vypaří a unikne z kapky potu. Proces, kdy molekuly vody unikají, se nazývá odpařování vody. Pokud má molekula dostatek energie, aby se mohla uvolnit z vazby na ostatní molekuly, prostě se odpaří do vzduchu. Nicméně jsme stále zcela neodpověděli na LeBronovu otázku. Takže pokud se voda odpaří, znamená, že se plně uvolnila. Ale jak toto ve skutečnosti ochlazuje celé tělo? Jak by to ochladilo kapku potu a tím umožnilo příjem další energie z kůže? Právě jsme si řekli, že ty molekuly, které mají největší energii, se také nejsnáze uvolní. Takže ty s největší pohybovou energií. Máme shluk molekul, některé jsou rychlé, některé pomalé, některé vibrují hodně, jiné málo, ale pouze ty s největší pohybovou energií se uvolní. A co se stane když se uvolní? Poté se průměrná pohybová energie zase sníží. No vlastně můžeme říci, že se tělesná teplota sníží, což je vlastně průměrná pohybová energie, která je v této kapce. Pokud ty skutečně rychlé molekuly s největší energií odcházejí z těla, poté ty, co zůstanou, budou mít nižší pohybovou energii nebo nižší teplotu. A tak se ochlazujeme na molekulární úrovni.
video