Nervová soustava: Úvod
Nervová soustava: Úvod (1/10) · 4:11

Úvod do problematiky různých typů nervových buněk Video Vás seznámí s hlavními typy nervových buněk a jejich funkcemi.

Navazuje na Imunitní systém.
V tomto videu bych vám rád představil různé typy nervových buněk. Slovo "neuro" nebo lépe řečeno předpona "neuro-" poukazuje na nervový systém. Neurony jsou tudíž buňky nervového systému. Neurony spolupracují s ostatními buňkami těla, což je podstatou rozmanitých funkcí nervového systému – vědomí, sociální interakce, myšlení, emoce, pohyb, smyslové vnímání a řízení dalších funkcí, například řízení oběhové soustavy, dýchání a trávení. Nervové buňky jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií. První z nich je kategorie neuronů, které jsou tradičně nazývány nervové buňky. Druhou kategorii tvoří glie, nebo též neuroglie či gliové buňky. Název "neuron" pochází z řeckého slova, které znamená "nerv", zatímco "glie" z řeckého slova pro "lepidlo" (angl. glue). Kdysi se totiž myslelo, že nedělají nic jiného, než že pojí neurony dohromady. Struktura nervového systému je rozdělena do dvou částí: první část je tvořena mozkem a míchou, nazývá se centrální nervový systém. Druhá část se nazývá periferní nervový systém. Je tvořen nervy, dlouhými provazovitými strukturami, které vystupují z mozku a z míchy. Rozbíhají se do celého těla, do rukou, nohou, zkrátka do každé části těla. Na stavbu nervů se podíváme blíže v dalších videích. Jen potřebuji zmínit centrální a periferní nervový systém, protože jednotlivé druhy nervových buněk jsou v těchto systémech zastoupeny odlišně. Nazývat neurony nervové buňky je trochu problematické, neboť nervy v periferním sytému jsou tvořeny neurony i gliemi a také dalšími buňkami, které s nervovými buňkami nemají nic společného. Často uslyšíte označení nervové buňky pro neurony samotné, protože to byl jejich tradiční název. Neurony se nachází jak v centrálním nervovém systému, který je tvořen mozkem a míchou, tak v periferním nervovém systému, v nervech. Různé typy glií lze nalézt buď v jednom nebo ve druhém systému. Většina nervových buněk je odvozena z populace buněk, které nazýváme nervové kmenové buňky či buňky neurální lišty. Oba typy buněk vznikají brzy během embryonálního vývoje z buněk ektodermu. Většina neuronů a glií centrálního nervového systému je odvozena z nervových kmenových buněk, zatímco v periferním nervovém systému pochází tyto buňky z neurální lišty. Na vývoj nervového systému se podíváme blíže v dalších videích. Většina typů neuronů a glií sdílí určité strukturní rysy. Většina z nich je tvořena hlavní částí buňky nazývanou soma jinak řečeno tělo buňky, které obsahuje jádro a většinu organel. Z těla většiny těchto buněk vychází výběžky – dlouhá, tenká vlákna vycházející z těla. Nervové buňky se liší počtem, délkou, tloušťkou a rozvětvením jejich výběžků. Některé z nich se nevětví vůbec, jiné tvoří více či méně rozvětvené výběžky. Také se liší podle typu zakončení výběžků a funkce těchto zakončení. Funkcí neuronů je zpracovávat a přenášet informace. Glie mají za úkol je v tom podporovat. Existuje mnoho strukturních a funkčních typů neuronů a glií. Nervový systém je tvořen obrovským počtem těchto buněk. Obsahuje miliardy neuronů tvořících biliony spojení v dospělém lidském nervovém systému. Glií je dokonce víc než neuronů. V následujících videích si ukážeme nejčastější typy glií. Jsou to astrocyty, mikroglie, ependymální buňky, oligodendrocyty a Schwannovy buňky. Existují též méně časté typy glií, například satelitní buňky a olfaktorické glie, ale my se budeme zabývat jen těmi nejznámějšími.
video