Italská renesance
Italská renesance (20/38) · 4:36

Leonardo da Vinci, Klanění tří králů 1481.mov Olejomalba na dřevě (Galleria degli Uffizi, Florence)http://smarthistory.khanacademy.org/leonardo-adoration-of-the-magi.html

(hudba) Nacházíme se před nedokončenou malbou Leonarda da Vinciho. Jedná se o velký obraz a zajímavostí je, že je to téměř přesný čtverec. Je opravdu nedokončený, jde pouze o podmalbu. Obraz se jmenuje Klanění tří králů. Zachycuje moment, kdy se narodil Kristus a tři králové z východu, vedeni betlémskou hvězdou, přišli za Marií a nabídli Kristovi tři dary: kadidlo, myrhu a zlato. Co nás zde nejvíce zajímá je Leonardův způsob práce. Nejen jeho dokonalá kresba, ale také způsob, jakým modeluje postavy. Pamatujme na to, že Leonardo není jen malíř, ale v první řadě je to vědec, inženýr. Je to někdo, kdo je schopen pochopit přírodu. Vidíme, že Leonardo velmi rozumí lidské anatomii. I když maluje oblečené postavy, bere v úvahu stavbu lidské kostry, svaly. Když se podíváme na skupinu postav vpravo uprostřed, vidíme jednu lidskou hlavu, která vypadá skoro jako lebka. Leonardo skutečně nejdříve seskládal na obraze kosti, než je pokryl masem, oblečením a dal jim barvu. Je to skupina lidí, kteří jsou často popisováni jako filozofové. Ale možná jsme se měli nejdříve podívat na centrální skupinku. Ve středu uprostřed je Marie s Ježíškem tvořící tvar pyramidy spolu s králi před nimi. Je to tvar, který můžeme v kompozicích vrcholné renesance vidět často. Trojúhelník vyjadřuje stabilitu, rovnováhu. A to samé můžeme vidět i u Panny Marie a Krista. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, co všechno se na obraze děje. Například vpravo nahoře probíhá bitva se dvěma koňmi, nahoře vlevo jsou části stavby, pravděpodobně antické architektury. Podívejme se také na perfektně zachycené schody z hlediska perspektivy. Leonardo vytvořil dokonalé kresby jako přípravu před započetím vlastní malby. Nyní se podrobněji vraťme k předchozí diskuzi o kompoziční pyramidové výstavbě. Začneme v obličeji Panny Marie. Její pohled směřuje přes hlavu Krista dále jeho ruku, spojuje se s jeho pohledem a oba pokračují dolů, dokud nenarazí na krále, který podává dar. Linie by mohla pokračovat dál, přes králův palec do rohu obrazu. Můžeme se vrátit k Marii a zaměřit se na jiný směr. Vést linii od jejího nosu přes rameno k postavě nalevo. Zajímavé je, že nejde o jednoduchý trojúhelník, ale pyramidu, která se směrem dolů rozšiřuje. Věnujme pozornost také reakcím jednotlivých postav. Na obraze je mnoho obličejů, částečně zahalených ve tmě a také mnoho gest. Tento prvek připomíná Poslední večeři. Kristus je uprostřed, tvoří svýma nataženýma rukama pyramidový tvar a všechen ten chaos okolo, gesta apoštolů… Nabýváme dojmu stability ve středu obrazu. To je jeden ze znaků vrcholné renesance: pocit rovnováhy, dokonalosti. Ale samozřejmě také to, jak my, lidé, reagujeme. Další prvek, který je pro Leonarda velmi důležitý a charakteristický, a zřejmý i přesto, že jde o podmalbu, je technika zvaná sfumato, z italského výrazu pro „kouř“. Vizuálně zdůrazňuje šero, které pak vytváří harmonii tvarů a spojuje zobrazované předměty na rozdíl od pocitu izolace jednotlivých prvků, se kterou se setkáváme v rané renesanci. Postavy jsou definovány liniemi, jsou obklopené jemností, zahalené v kouři se zvláštní atmosférou, vynořují se ze tmy a zase se odebírají zpět. Postavy jsou sjednocené, a to nejen pyramidovou kompozicí, svými pohledy a gesty, ale také jednotnou kouřovou atmosférou. Vidíme nádherný šerosvit, nádherné linie, kompozici, vyjádření pocitů… Zajímalo by mě, jak by malba vypadala dokončená. To mě také. (hudba)
video