Zaalpská renesance
Zaalpská renesance (5/19) · 2:54

Lucas Cranach starší, Kupid stěžující si Venuši, asi 1525 olej na dřevě, 81.3 x 54.6 cm (The National Gallery, Londýn)

Navazuje na Italská renesance.
(piano) Muž: Rozkoš je často za nějakou cenu, nějakou bolest. Právě to nám Lucas Cranach starší připomíná ve svém obraze Kupid stěžující si Venuši. Žena: Vidíme Kupida, který sahá po plástvi medu, za což je popíchán hejnem včel. V bolesti vzhlíží ke své matce Venuši, jako by u ní prosil o soucit. Muž: Avšak ona mu nevěnuje mnoho pozornosti. Namísto toho se dívá na nás jako nějaká smyslná svůdnice. Žena: Není zde pochyb o tom, že erotismus tohoto obrazu, jejího těla, jejího pohledu k nám, způsobu jakým umísťuje své nohy mezi větvi stromu, způsobu jakým sahá po jablkách na stromě, nám připomíná Evu a Rajskou zahradu. Muž: Takže je to tak trochu taková složenina. Na jednu stranu nás obraz odkazuje na antiku. Máme zde Venuši, bohyni lásky a krásy. A jejího syna Kupida. To jsou všechny antické odkazy. Navíc v horní části obrazu je překlad z latiny, který hovoří o vztahu mezi bolestí a potěšením. Přesto se jedná o velmi dramatický obraz s tmavým lesem na levé straně a módními prvky, které obraz dávají do vztahu se saským dvorem. Žena: Cranach byl totiž dvorním malířem saských kurfiřtů, vládců Saska. Muž: A jeden z nich si objednal tento obraz. Žena: Proto zde Venuše, přestože, jak už jsi zmínil, je pohanská bohyně lásky, má na sobě klobouk a náhrdelník šlechtičny ze saského dvora. Muž: Působí to trošku svůdné, že tato nahá žena má na sobě jak šperky, tak tento bláznivý klobouk. Žena: A jinak je úplně nahá. Muž: Ano. Je namalována tak svůdně, že Cranach nás opravdu staví čelem morálním otázkám týkající se našeho chtíče. Žena: Zda ten chtíč stojí za tu bolest. Muž: Přesně. Žena: Takže nalevo máme německý les s jelenem a srnou a napravo máme velmi hluboký vhled do krajiny s půvabným odrazem v řece. Muž: V té vodě můžeš vidět dvě labutě a odraz domu s červenou střechou. Za tím jsou nádherně promyšlené útesy a na jejich vrcholku je hrad. Napravo je k němu přilepený dům. Žena: A ten samotný hrad na řece. Muž: S tím krásným odrazem v klidné vodě. Žena: Toto je šlechtický obraz. Je to obraz hradů na řekách. Působí to na mě německy v tolika ohledech. Ten les, ty řeky, ty hrady. Muž: A přesto v popředí tam máš tu nádhernou antickou literární referenci. A je to nejen sexuální, ale i velmi hravé. Nezapomeňme na to stěžující si dítě. (piano)
video