Na mozek
Přihlásit se
Na mozek (3/8) · 11:12

Toggler (Přepínač) Hlavolam Rozpoznání pravdomluvného člověka od "přepínače" pravdy a lži

- Hlavolam v tomto videu jsem opět nevytvořil já. Vlastně si nepamatuji, kdy jsem se sním setkal poprvé. Myslím, že to bylo vzadu nějakého časopisu. Řekl bych, že v Scientific American. A já a pár mých kámošů jsme cestovali po Evropě. A tak nějak se to stalo naší oblíbenou činností řešit tyhle hlavolamy ze zadu časopisů. Myslím, že mnoho z vás se domnívá, že tyto typy hlavolamů si jen přečtete a vyřešíte je. A když je nemůžete vyřešit, pak nejste dobrý v tomhle. Hlavolam, který se vám chystám dát, jsem musel odsedět a popřemýšlet o něm. Já a moji přátelé jsme se dohadovali o tom doslova asi celý den. A pak jsem se na to vyspal. A první věc ráno byla, že jsem vzbudil všechny mé kamarády a že jsem na to přišel! Takže to není nějaké lehká záležitost. Doporučuji vám, poslechněte si to zadání, pochopte jej, a pak si stopněte toto video. popřemýšlejte o tom tak 24 hodin. A pak se k tomu vraťte. Pravděpodobně to vyřešíte sami. A když ne, za 24 nebo 48 hodin, potom pravděpodobně najdete řešení mnohem uspokojivější. Takže tady je problém 'togglers' = přepínačů. - Ne "toddlers" - batolat. Přepínačů. Mám dítě, tudíž slova jako batole jsou v mém mozku. Ale toto je problém "přepínačů". Takže před vámi je 5 chlapíků. Toto je jeden z nich. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Nemusí to být chlapy. Mohou být jakéhokoliv pohlaví. A čtyři z nich jsou to, čemu říkáme "přepínači". Takže-čtyři z nich. 4 přepínači. - A co "přepínač" dělá je, že poprvé, když se ho ptáte na něco, tak vám buď sdělí pravdu nebo bude lhát. Takže pravdu nebo lež. Ale podruhé, co se jich zeptáte, přepnou. Oni se přepnou. Takže při druhém ptaní, jestli řekli napoprvé pravdu, pak při druhém ptaní se té samé osoby, oni vám přepnou na lhaní. Ale když lhali porvé, co jste se jich ptali, pak přepnou na mluvení pravdy. A pak to jde dál a dál, prostě dokola. Takže, jestli se zeptáte té samé osoby potřetí, pokud mluvila pravdu poprvé, pak bude lhát podruhé, co se na něco zeptáte, a potřetí řekne opět pravdu. Např. kdybych byl "přepínač" a vy jste řekli: "Hej ty, jak se jmenuješ?" A kdybch řekl: "oh, jmenuji se Bill." Pak prostě lžu poprvé. Pak byste na mne znovu ukázali a řekly byste: "Jak se jmenuješ?" A já řeknu: "Oh, jmenuju se Sal." A když se mne zeptáte znovu: "Jak se jmenuješ?", řeknu: "Oh, jmenuju se Susan." A když se zeptáte znovu... "Jmenuji se Sal." Takže poprvé jsem se prostě rozhodl lhát. Ale stejně tak lehce jsem se mohl rozhodnout, že vám poprvé budu říkat pravdu. Mohli byste říci: "Hej ty, jak se jmenuješ?" A já bych řekl: "Sal." Pak se ptáte znovu "Jak se jmenuješ?" A já řeknu "Elizabeth." A pak se zeptáte znovu, jak se jmenuju. A já řeknu: "Oh, jmenuju se Sal." A pak znovu. "Jak se jmenuješ?" A já řeknu: "Víte to, george Washington." Nebo něco jiného libovolného. Ale myslím, že víte, o co jde. Přepínač- Nevím, kdo je přepínač. Řekněme, že tohle je přepínač. Poprvé, co se jich na něco zeptáte, mohou lhát, mohou mluvit pravdu. Ale pokud lžou, příště ta samá osoba bude mluvit pravdu. Ale pokud porvé, co se jich optáte, řeknou pravdu, příště ta samá osoba bude lhát. Takže toto je přepínač. Tudíž si můžete jasně představit, že to je--Nevím. Poprvé, co jsem ten problém četl, tak to svým způsobem ochromilo můj mozek. Ten pojem přepínače. Je mnohem jednodušší, když existuje realita, kde lidé pouze lžou nebo mluví pravdu. Je mnohem těžší, když přepínají. A oni nejen přepínají, ale jejich počáteční stav, zda začínají mluvením pravdy nebo začínají lhaním. Nevíte. To je libovolné. Není způsob, jak byste to předpověděli, jestli ta osoba-- Především nevíme, jestli ta osoba je přepínač, protože jsem řekl, že jsou jen 4 přepínači. Ale i kdyby byli přepínači, ani nevím, jestli poprvé co se jeich na něco zeptám, budou mluvit pravdu nebo budou lhát. Takže 4 z nich jsou přepínači. Co je ten pátý? No, pravděpodobně jste uhádli, poněvadž takto to v těch hlavolamech chodí. Ten pátý je pravdomluvný. A je mnohem jednodušší. On nebo ona. Nechci dávat nápovědu, kdo by to mohl být. Je to pravdomluvec. A pravdomluvec vždy mluví pravdu. - Takže cílem tohoto hlavolamu je vyjasnit si, kdo je pravdomluvec. Takže chcete vědět, který z těchto pěti je-- řekněme, cíl. Kdo je pravdomluvec? Jak si dovedete představit, nemáte nekonečně otázek pro zjiš´tování. Máte přesně 2 otázky, abyste to zjistili. Máte dvě otázky. - A tyto dvě otázky- mohou být jedna otázky pro tohohle chlapíka a další otázka pro tamtoho. Obě otázky by mohly být pro tohoto chlapíka. Obě otázky by mohly být pro toho támhle napravo. Tudíž ty otázky nemusí být pro stejnou osobu, ačkoliv mohou být pro tu samou osobu. Nebo by mohly být pro dva rozdílné lidi. Takže máte dvě otázky. Jakoukoliv otázku pro jakoukoliv kombinaci dvou otázek pro jednu osobu nebo dvou otázek pro dvě osoby. A na konci těch dvou otázek, byste měli vědět jistě, kdo je pravdomluvný. A toto je zadání tohoto hlavolamu. Tak to nyní stopnětě, jestli nechcete žádnou nápovědu nebo řešení či cokoliv jiného. Takže vám doporučuju to zastavit a popřemýšlet o tom alespoň den. A vyspěte se na to. Poněvadž mnoho matematických problémů nebo logických problémů, jež stojí za řešení nejsou ty, které můžete vyřešit hned, jak je uslyšíte. Jsou to ty, nad kterými si musíte sednout a nechat váš mozek zpracovat okolnosti zatímco spíte. Doufejme, že jste to stopli a nyní jste došli k závěru po skutečném zápase trvajícím delší čas. Nejedli jste, nespali jste a nedělali vvšechny věci, které normální lidé dělají. A nyní jste připraveni na řešení. Nebo dokonce lépe, jste připraveni potvrdit vaše řešení. Tak nejdříve vám dám nápovědu. Domnívám se, že je to težká otázka. Nejdřív jsem s tím bojoval. Šlo o to, že když se zeptáte někoho na otázku, jak víte, že lhal nebo ne? Jak víte, že je to pravdomluvec? Jak víte, jestli je to přepínač? Nemáte žádnou informaci. Takže podstata problému je jednoduchá, ono je jedno, koho se ptáte v tom prvním kole. A řešením vlastně je, že nezáleží na tom, koho se ptáte v druhém kole. Chcete se zeptat, takže je jedno, co říkají, vy víte, co udělají v tom druhém kole. Víte, zda-li řeknou pravdu v druhém kole nebo víte, zda-li budou lhát v druhém kole. A to je nápověda. A jestli chcete jen nápovědu a přemýšlet dál, znovu si to zastavte. Poněvadž hodlám prozradit řešení. Takže otázka první. - A můžete si vybrat kohokoliv z těch 5 lidí, abyste se zeptali. A to je povaha jednoho z těch řešení. Není důvod si vybírat jednoho konkrétního z těch pěti. Je u nich stejná pravděpodobnost, že budou pravdomluvec. Takže se jich ptáte: "Jsi pravdomluvec?" - Přemýšlejme pár..Nejdříve, buď odpoví Ano nebo Ne. Takže mohou nastat dvě situace. Buď řeknou Ano nebo řeknou Ne. Takže, jestli někdo řekne Ano, že je pravdomluvný, znamená to, že je bu´d pravdomluvný mluvící pravdu. - Nebo že je to lhající přepínač. - Pokud řeknou, že není prvdomluvný, jasně nemůže být pravdomluvec, poněvadž pravdomluvec nemůže lhát o tom, že mluví pravdu. A tak musí být taková osoba přepínač. A musí to být upřímný přepínač. Musí to být přepínač, který mluví pravdu. Správně? Takže to by byl pravdomluvný přepínač. Pamatujte, ptám se kohokoliv z těch 5 lidí tady řekni: "Jsi pravdomluvec?" Pokud řeknou ano, okamžitě vím, že jsou buď pravdomluvec mluvící pravdu nebo lhající přepínač. Pokud řekne Ne, vím, že je to pravdomluvný přepínač. Nyní, co je zajímavé, v tomto druhém scénáři, pokud řekne Ano, co já vím, že udělá příště? Pokud je to pravdomluvec a řekl pravdu, v druhém kole řekne opět pravdu. Řeknou pravdu při druhé otázce. Jestli je to lhající přepínač, co udělá, když se zeptám na další otázku? Přepne. Pokud lže poprvé, bude mluvit pravdu po druhé. Takže řekne pravdu na otázku číslo dva. Tudíž, jestli ta osoba řekne ANO na "Jsi pravdomluvec?", okamžitě víte, že bez ohledu na to, co je, odpoví pravdivě na otázku číslo dva. Tak, pokud víte jsitě, že ta osoba bude odpovídat pravdivě na otázku číslo dva, zeptáte se, kdo je ten pravdomluvec? Takže toto je číslo dva. Kdo je pravdomluvec? Takže je to trochu divné. Jdete k někomu a řeknete: "Jsi pravdomluvec?" A oni řeknou ANO. A pak se znovu zeptáte "Kdo je pravdomluvec?" A pak, poněvadž musí mluvit pravdu, vlastně buď řeknou, v jednom případě, " já jsem pravdomluvec." Nebo v druhém případě řeknou "NE, ten chlap támhle je pravdomluvný." A vy budete vědět, kdo je pravdomluvný. Te´d, co se děje v této situaci? Že to je pravdomluvný přepínač? Co hodlají udělat u druhé otázky? Budou lhát. Při druhé otázce budou lhát, že? - Při otázce dva. Takže jestli s jistotou víte, že někdo bude lhát, jak můžete položit otázku, abyste zjistili, kdo je pravdomluvný? Pokud odpoví NE na první otázku, a vy víte, že budou odpovídat lživě na druhou, vaše druhá otázka by měla být "Kdo není pravdomluvný?" - Takže jediný způsob, jak lhát při odpovědi na tuto otázku- a ta osoba musí teď lhát. je vám povědět, kdo je pravdomluvný. A za použití první otázky "Jste pravdomluvný?" můžeme okamžitě předpovědět, co ta osoba hodlá udělat u druhé otázky. A pak můžeme položit tu druhou otázku, podle odpovědi, abychom s určitostí věděli, kdo pravdomluvec je. V každém případě doufám, že jste si to užili. A doufejme pochopíte, proč ten hlavolam hry na lháře byl něco jako zahřátí pro tento. Uvidíme u příštího videa. -
video