Složené funkce
Složené funkce (9/9) · 6:40

Posun a zrcadlení funkcí Ukážeme si, jak se posunutí nebo převrácení grafu funkce projeví na funkčním předpisu. Budeme vždy navzájem porovnávat dvě takto pozměněné funkce.

video