Vi Hart
Přihlásit se
Vi Hart (6/15) · 6:07

Spirály, Fibonacci a rostliny - část 3 Závěrečná část trilogie o Fibbonacim, spirálách a kytkách.

Řekněme, že jste já a jste v hodině matiky a snažíte se nevěnovat pozornost učiteli a čmáráte si Fibonacciho spirály, zatímco se současně snažíte odsunout místní vegetaci, když v tom Vás zaujme něco co řekl učitel náhodou. A tak si na začátku namalujete příliš mnoho čtverečků Takže je vyškrtáte, ale vyškrtali jste jich příliš moc a pak zase učitel sklouzne zpět do vyjetých kolejí a ten okamžik je pryč, takže... No dobře, stejně tak můžeme zkusit udělat spirálu z tohohle. Takže uděláte čtverec 3 x 3, a tady je 4 x 4 a potom 7 a pak 11... Funguje to a máte spirálu ze čtverců, takže si zapíšete čísla. 1, 3, 4, 7, 11, 18. vypadá tak trochu jako Fibonacciho posloupnost, protože 1 + 3 je 4 3 + 4 je 7 a tak dál Nebo můžete začít jako 2 + 1 nebo -1 + 2 Tak i tak jsou to perfektně užitečné posloupnosti, a mají další podobnost s Fibonacciho posloupností. Poměr po sobě nasledujících čísel se také blíží Fí. Ok, takže spousta rostlin má Fibonacciho počty spirál, ale tomu, abychom pochopili, jak to dělají se můžeme učit z výjimek. Tahle šiška má 7 spirál jedním směrem a 11 tím druhým, může stavět na odiv Lucasova čísla. A vzhledem k tomu, že Fibonacciho čísla a Lucasova čísla spolu souvisí, tak to možná vysvětluje. Jedna teorie byla, že rostliny získávají Fibonacciho čísla tím, že jejich nové části rostou ob jednu Fí-tinu kruhu. Jaký úhel nám dají Lucasova čísla? Na téhle šišce, každý nová šiškovitá věcička je zhruba 100° od té poslední. Budeme potřebovat Lucasův úhl-o-tron. Je jednoduché získat 90° úhl-o-tron, a když si z toho vezmu třetinu a z té další třetinu bude to devítina z 90°, což je dalších 10°. Tady. Teď ho můžete použít, abyste dostali spirálové vzory jaké vidite na rostlinách s Lucasovým číslem. Je to jednoduchý způsob pro růst Lucasových spirál, jestliže mají rostliny vnitří úhl-o-tron. Věc se má tak, že 100 je pěkně daleko od 137,5. Kdyby rostliny nějak měřily úhly, pomysleli byste si, že by ty odlišující se měly vykazovat úhly blízko Fí-tiny kruhu, a ne skočit přímo ke 100. Možná věřím, že odlišné druhy používají odlišné úhly, ale dvě šišky z toho samého stromu, dvě spirály na tom samém květáku? A tohle není jediný výjimka. Spousta rostlin vůbec neroste do spirál. Jako tahle věc s listy rostoucími na opačných stranách A některé rostliny mají vzájemně se střídající listy, 180° jeden od druhého, což je pěkně daleko jak od Fí, tak od Lucasových ůhlů. A mohli byste říct, že tyhle se nepočítají, protože mají úplně jiný růstový obrazec a jsou odlišnou třídou rostlin nebo tak nějak. Ale nebylo by to ještě lepší, kdyby tady byl jeden jednoduchý důvod pro všechny tyhle věci? Tyto variace jsou dobrým vodítkem k tomu, že možná tyto rostliny mají úhel a Fibonacciho čísla jako následek nějakého jiného procesu a ne jenom protože matematicky optimalizuje vystavení se slunečnímu svitu. Když je slunce přímo nad hlavou, což nakrásně nikdy není a když rostliny rostou perfektně zpříma, což nerostou. Tak jak to dělají? No, možná byste je mohli pozorovat, to by bylo věděcké. Když si přiblížíte koneček rostliny, její rostoucí část, je tu ta část nazývaný meristém (dělivé pletivo). To je místo, kde se tvoří nové kousky rostlin. Ty největší části rostliny byly první, které se na meristému vytvořily, a ty menší okolo středu jsou novější. Jak rostlina roste jsou odsunovýny pryč od meristému, ale všechny zde začaly. Ta důležitá část je v tom, že pozorující vědec by viděl kousky rostliny odsunující se ne pouze z meristému, ale jedna od druhé Pár fyziků chtělo vyzkoušet tu věc, kdy kapali kapky zmagnetizované kapaliny do misky s olejem. Kapky odpuzovaly jedna druhou tak trochu způsobem, jakým to dělají části rostliny a byly přitáhnuty k okraji misky stejně jako části rostliny se pohybují pryč od středu. První pár kapek by směřoval v opačném směru jedna od druhé, ale potom ta třetí byla odpuzována oběma, ale byla postrčená dál tou pozdější a bližší kapkou. Ta a každá další kapka by se vydala o úhel Fí vzhledem ke kapce předcházející a kapky by skončily vytvořením Fibonacciho číselných spirál. Takže všechno, co rostliny potřebují k tomu, aby dostaly Fibonacciho číselné spirál, je zjistit jak přinutit jednotlivé části rostlin odpuzovat se navzájem. Neznáme všechny podrobnosti. Ale je tu něco, co víme. Je tu hormon, který říká částem rostliny aby rostly. Část rostliny by mohla spotřebovat hormon kolem sebe. Ale je ho tu více o něco dál, takže bude růst tímhle směrem. To nutí části rostlin posunovat se od meristému jakmile se utvoří. Mezitím, meristém pokračuje ve tvorbě dalších částí rostliny a ty budou růst na místě, kde ještě není příliš přecpáno, protože to je právě to místo, kde je nejvíc růstového hormonu. To jim dovoluje posunout se dál do prostoru uvolněného dalšími, ven se pohybujícími částmi rostliny. A jakmile se tohle všechno zamkne do obrazce, je z toho těžké uniknout, protože není způsob, jakým by se mohla část rostliny zatoulat, pokud by zde nebylo volné místo s vychlazeným rostlinným hormonem, který by ji zavedl mimo její místo, ale kdyby tu takový byl všechny nejbližší lístky využijí hormónu a zaplní prostor. Matematici a programátoři vytvořili vlastní simulace a zjistili totéž. Nejlepší způsob jak přidat nové listy s nějvětším místem je objevit se v tom úhlu. Ne proto, že by květina věděla o tom úhlu, ale protože tam vzniká nejvíce hormonů. Jakmile to začne, je to opakující se cyklus. Vše co lístky dělají je, že rostou na místech, kde je nejvíce místa. Vše ostatní se děje auto-mate-maticky. A není divné, že všechny kytky obsahují Fibonačiho čísla. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Musí to tak být. Nejlepší věc na této teorie je, že vysvětluje proč vznikají Lucasovy borovicové šišky. Pokud od začátku vyrůstá trochu odlišně, pak se meristém urovná do jiného, ale stabilního vzoru takového, kde je nevíce místa aby vyrostlo něco dalšího. To je o 100 stupňů dále. Dokonce to vysvětluje měnící se vzory listů. Pokud jsou od sebe listy daleko, relativně k tomu kolik růstového hormónu mají, tak tyto listy mezi sebou nemají žádné odpudivé síly. A vše co tyto listy zajímá je, být co nejdále od těch listů nahoře a listů dole, což znamená optimálních 180 stupňů. A když listy rostou v párech, tak na opačných stranách, protože je to odpovědí na to kde je nejvíce místa pro oba lístky je 90 stupňů od toho, který je pod ním. A pokud se zbízka podíváte tak objevíte i mnohem neobyčejnější vzory. Tečky na stonku této rostliny - ať je to cokoli - jsou ve spirálách 14 a 22 což je dvojnásobek Lukasových čísel. A tato borovicová šiška má 6 a 10 - dvě Fibonačiho čísla. Takže čím je podobný ananas a borovicová šiška, co mají sedmikrásky a kapusty společného? Není to číslo, které můžeme nalézt, ale způsob jakým rostou. Tento vzor není jen užitečný, ale i nádherný. Je to nevyhnutelné. To je důvod, že věda a matematika je tak nádherná. Objevujete věci, které se vám zdají být neuvěřitelné a poté zjistíte, že je neuvěřitelné aby to tak nebylo. Abychom se v porozumění dostali takto daleko, tak to chce společnou práci matematiků, fyziků, botaniků a biochemiků, a doteď jsme se toho dozvěděli mnoho, ale je toho ještě mnoho k objevení. Možná byste si v hodinách měli čmárat? Můžete pomoci objasnit takovéto otázky.
video