Barokní klasicismus
Barokní klasicismus (5/6) · 2:03

Nicolas Poussin, Et in Arcadia Ego, 1637-38 olej na plátně, 87 x 120 cm (Muzeum v Louvru) Hovoří: Dr. Steven Zucker & Dr. Beth Harris

Navazuje na Barokní realismus.
(hudba) ("In The Sky With Diamonds" od Scalding Lucy) Jsme v Louvru a díváme se na obraz Nicholase Poussina, "Et in Arcadia Ego". Máme zde čtyři postavy. Vidíme starobylé pastýře a velmi anticky vypadající ženskou postavu. Zřejmě založenou na sochařství starobylého Řecka a Říma, stejně jako ostatní figury. Způsob provedení drapérie se ohlíží zpět na starobylé Řecko a období antiky Ten největší objekt, přesně uprostřed, je hrobka. Tento obrovský kamenný blok. Postava, která na něj ukazuje a ohlíží se na ženskou postavu, je téměř zděšena z toho, co právě čtou. Je to trošku nejasné. Je možné, že mají se čtením problémy? Znají tento jazyk? Nebo máte pravdu a jsou rozrušeni zprávou? "Já jsem také v Arkádii" znamená, že i smrt je v Arkádii. Krajina zobrazuje zapadající slunce. Na hrobku padá temný stín, který vrhá klečící postava. Můžeme cítit poetický tok času. Právě počátek je důležitý. Můžete vidět, že hrobka není nová. I když je z kamene, časem se poškodila. Cítíme, že je ještě mnohem starobylejší než tito starobylí lidé. Toto je most do minulosti. Tak moc byl Poussin zaujat archeologií minulosti. Přesně tak. Oživuje ji pomocí barvy, tvaru, stylu a předmětu. Pohled zpět do dob starobylého Řecka a Říma skrze Poussinovy obrazy jakoby nám říkal, že musel... Toužit po minulosti. A také dojem pomíjivosti lidského života a co jej tvoří. Síla umění předčit čas tím, co zobrazuje je tak velká, že můžeme o této hrobce říct, že je svým způsobem uměním. Čímž tento obraz rozhodně je. (hudba) ("In The Sky With Diamonds" od Scalding Lucy)
video