Vi Hart
Vi Hart (13/15) · 3:49

Píseň o konstantě kruhu Šťastný den Tau! Toto je píseň o Tau! Ostatní věci o Tau, které můžete zhlédnout: Pi is (still) Wrong: http://youtu.be/jG7vhMMXagQ What Tau Sounds Like: http://youtu.be/3174T-3-59Q The Tau Manifesto: http://tauday.com/

video