Vi Hart
Přihlásit se
Vi Hart (14/15) · 1:58

Otevřený dopis Nickelodeonu, Re: Sponge Bobův Ananas pod mořem více o Fibonaccim and roslinách: http://youtu.be/ahXIMUkSXX0 ... víc o šnecích: http://youtu.be/xbsAUq_nvxE

Vážený Nickelodeone, přešla jsem to, že Sponge Bobovy kalhoty nejsou ve skutečnosti čtvercem, většinu času dokážu ignorovat to, že Garryho ulita není logaritmickou spirálou, ale co nemůžu odpustit je to, že Sponge Bobův ananasový dům je matematicky nemožný! Jsou zde tři jednoduché způsoby, jak najít spirály na ananasu. Jsou tady jedny, co se stáčí nahoru doprava, druhé, co se stáčí nahoru doleva a třetí, které jdou skoro přímo vzhůru. Klíčové slovo: skoro. Když spočítáte počet spirál jdoucích doleva, a počet spirál jdoucích doprava, bude se jednat o sousedící Fibonacciho čísla. Tři a pět nebo pět a osm, osm a třináct, nebo třináct a dvacet jedna. Vy tvrdíte to, že Sponge Bobovy čtvercové kalhoty žijí v ananasu pod mořem, ale je tomu tak skutečně? Opravdový ananas by měl Fibonacciho spirály, takže pojďme se podívat. Protože nás tyto obrázky jeho domu nenechají ho zvednout a otočit s ním dokola a spočítat počet spirál jdoucích kolem něj, může být těžké přijít na to, jestli to matematicky je ananas nebo ne, ale je tu obrovská nápověda v té třetí spirále, té, která jde nahoru. Na tomhle ananasu, je jich tu osm do prava, třináct doleva, můžety ty čísla sečíst abychom dostali jaký počet jich je v množině spirál jdoucích příkře nahoru. V tomto případě, dvacet jedna. Tyto tři množiny spirál na kterémkoliv ananasu jsou úplně pěkně vždy sousedící Fibonacciho čísla. Vzácné případy mutací mohou vykazovat Lucasova čísla nebo něco, ale vždy to budou tři sousedící čísla v sérii. Co nikdy nedostanete je stejný počet spirál oběma směry. Ananasy, narozdíl od lidí, nemají dvoustrannou symetrii. Nikdy nedostanete třetí spirálu, která nebude spirálou, ale jenom rovnou linkou mířící nahoru ananasem. Přesto, když se podíváme na Sponge Bobův údajný ananas pod mořem, má zcela jistě linky ananasových věcí táhnoucích se přímo nahoru. Zcela jasně má dvoustrannou symetrii. Zcela jasně to vůbec není skutečný ananas, protože žádný ananas nemůže růst takovým způsobem. Nickelodeone, měl by ses dlouze a realisticky podívat do zrcadla a zamyslet se nad tím, jakým způsobem zkresluješ vesmír svým divákům. Tento druh matematického omylu je zkrátka nezodpovědnost. S pozdravem, Vi Hart.
video