Dělení mnohočlenů
Dělení mnohočlenů (2/7) · 3:20

Dělení mnohočlenů - příklad Hned si tu procvičíme nově nabytou schopnost dělit mnohočlen mnohočlenem. Konkrétně to bude trojčlen dělený dvojčlenem.

video