MoMa
MoMa (12/22) · 5:37

Mark Rothko

Abstraktní expresionismus se často dělí do dvou tříd, jedním z nich je "akční malba", jejímž představitelem je Bill De Kooning, nebo Jackson Pollock, kde pocítíte umělcův pohyb na plátně. Druhá větev vlastně žádné jméno nemá. Ale lze ho nazývat "statickou malbou", protože tu prakticky chybí gesto nebo činnost nebo pocit úzkosti na plátně. Namísto toho vás zaplaví tiché rozjímání - atmosféra hlubokého ponoření se do barvy. Na Rothkových malbách máte tři nebo čtyři oblasti odlišných, slabě smytých vrstev barvy, všechny na sebe vzájemně nepatrně působí - ne výraznými kontrasty - ale spíše téměř vplouvají jedna do druhé, aby daly do pohybu vaše oči a mozek, a téměř ponořily vaše vědomí do pozadí, která Rothko vytvořil. Možná vypadají jednoduše. Na druhou stranu, přijít opravdu na to, jak tyto efekty vytvořil, je daleko komplikovanější. A není jednoduché pochopit, jaké barvy na plátně jsou vlastně v jakých vrstvách. Tajemství toho všeho totiž odpovídá Rothkovým záměrům. Chce vytvořit obraz, který dává na vědomost své vlastní tajemství, je to ojedinělá vlastnost, je to introspektivní vlastnost. Je to vlastnost, u které doufal, že odráží jeho vlastní stav při malování. A já si myslím, že je to vlastnost, kterou chtěl vyvolat v divácích, kteří byli poblíž jeho maleb. Na výstavě jsme vyhradili celou jednu místnost pouze Rothkovi - a nejen proto, že máme k dispozici mnoho krásných maleb, ale kvůli síle, kterou mají a díky které vytvářejí prostředí, ve kterém cítíte důvěrnost atmosféry, kterou pro vás vytvořil. Smyslem Rothkova umění je poskytnout divákům svět, který ve skutečném světě nemají. V Rothkově díle rozhodně existuje duchovní stránka . Vůbec to není ironické umění nebo druh záměrného, důmyslného, tak trochu taktického umění. Vlastně jedna z Rothkových citací, která se často zmiňuje, je "Ticho je tak precizní." To, co opravdu dělal, bylo, že vychvaloval sílu abstraktního jazyka, kterým vyjádřil mnohem více než by dokázal slovy. Myslím, že když se podíváte na Rothkův obraz, uvědomíte si, co se míní termínem "vše pokrývající", který se často používá v souvislosti s malbami abstraktního expresionismu. Není to jako kdyby tu byl centrální bod - a okraje, rohy nebo strany nebyly tak důležité jako jádro. Ve skutečnosti je pohyb malby - jestli tu nějaký vůbec je - rovnoměrně rozprostřen od shora dolů a ze strany na stranu. A v žádném případě nemůžete naplnit svůj dojem z obrazu, aniž byste nebloumali očima - nebo dokonce vaším tělem - po celém povrchu plátna. Skončíte s pocitem, že jste ve stavu beztíže - téměř tu neexistuje tíha. Rothko často říkával, že má raději své obrazy zavěšené než při zemi. Říkal tak proto, že skutečně vnímal své obrazy jako něco, co má význam z hlediska divákovy fyzické přítomnosti. Divákova fyzická přítomnost začíná ve chvíli, kdy si před obraz stoupne. A on chtěl, aby obrazy - ne doslova začínaly na zemi - ale co nejblíže, jak je to jen možné, takže v obraze téměř stojíte spíše než obdivujete nějaký oddělený objekt na zdi. Vaším prostorem je prostor obrazu - a naopak. Jako mnoho umělců v době abstraktních expresionistů, Rothko nechtěl své obrazy rámovat. Obrazy, které byly vytvořeny na stojanu a potom se daly zarámovat, byly chápány jako narážka na jiný výjev - vymyšleného místa. Rothko a jemu podobní nepociťovali, že se svým dílem narážejí na další prostor, místo nebo čas. Vytvářeli realitu, kterou chtěli představit divákovi. A proto nebylo zapotřebí hranice rámu, který by odděloval realitu obrazu od jejich reality. Chtěli spojit divákovu realitu a obraz.
video