Maticový počet
Maticový počet (10/16) · 18:20

Vzorec pro inverzní matici 2x2 Jak spočítat inverzní matici 2x2.

video