Maticový počet
Maticový počet (1/16) · 13:53

Lineární transformace Úvod do lineárních transformací.

video