Maticový počet
Maticový počet (14/16) · 7:18

Sarrusovo pravidlo Rychlý způsob, jak počítat determinant matice 3x3 Sarrusovým pravidlem.

video