Maticový počet
Maticový počet (3/16) · 15:09

Součet a násobení lineární transformace Součet lineárních transformací a násobení lineární transformace skalárem. Definice součtu matic.

video