Derivace funkce
Derivace funkce (5/16) · 6:42

Odhad okamžité změny funkce - slovní úloha Máme zadány, jak rostly počty kaváren jistého amerického řetězce. Naším úkolem je určit okamžitou rychlost změny počtu kaváren za rok.

Navazuje na Limity II.
video