Praktické aplikace derivací
Praktické aplikace derivací (9/15) · 7:46

Aproximace přírůstku nákladů s derivací Najdi funkci mezních nákladů s pomocí derivace.

Navazuje na Derivace funkce II.
video