Derivace funkce II
Derivace funkce II (1/23) · 2:27

Derivace konstanty je nula - důkaz Už víme, jak je derivace definovaná pomocí limity. Nyní si s pomocí této definice dokážeme, že derivace funkce konstantní má nulovou hodnotu.

Navazuje na Derivace funkce.
video