Úvod do kombinované výuky
Přihlásit se
Úvod do kombinované výuky (3/3) · 3:34

Flex model Poslední a nejflexibilnější z modelů kombinované výuky.

Jako třetí tu máme flex model kombinovaného učení U tohoto se podívejte na definici, a pak se vrátíme zpět a popovídáme si o něm Ve flex modelu tvoří online výuka páteř výuky studenta, i když má i jiné aktivity. Studenti se mohou volně pohybovat skrze různé výukové modely tak, aby to vzhovovalo jejich osobním potřebám. Každý student má v zásadě svůj vlastní flexibilní rozvrh. Učitelé pak na místě poskytují osobní podporu skrze různé aktivity, například spolupráci v malých skupinách, skupinové projekty nebo osobní školení. Některé implementace jsou založeny z velké části na osobních konzultacích, jiné méně. Na tomhle obrázku tzv. flex školy ukazujeme obecný flex model, protože hodně flex škol má úplně jiné rozložení stanovišť v prostoru. Na tomhle konkrétním modelu vidíte centrální prostor pro učení, kde studenti mají své vlastní "kanceláře" a každý má i svůj počítač, na kterém se učí online. Po obvodu centrálního prostoru je několik specializovaných místností, ve kterých studenti pracují v menších skupinách. Je tam učebna na biologické pokusy. O patro níž je společenská místnost, kam si studenti zajdou na kávu, můžou se tam učit se spolužáky, pokud jim to vyhovuje. Podstatou celého projektu je, že se studenti volně pohybují střídají prostředí a způsoby práce podle toho, jak jim to zrovna vyhovuje. Takže flex model se od rotačního liší tím, že studentům nikdo neurčuje. kolik času mají věnovat které činnosti. Místo toho má každý student osobní program činností a jejich posloupnosti. Nejlepší flex škola je internátní škola Summit v Kalifornii. Jsme z ní nadšeni. Založila ji Dianne Tavennerová roku 2003. Dnes navštívíme kampus Denali v kalifornském městě Sunnyvale. Děti se tu učí, jak rychle, je třeba, a co nejrychleji to jde. Používají se různé přístupy, podle toho, na co jsou žáci připraveni. Zkrátka, učitelé připravují pro žáky dlouhý playlist. Před hodinou píšou studenti kvíz, který určí, co se budou učit. Pokud učivo umí, pokračují do testovacího centra k hodnocenému testu. Pokud látku neumí, pokračují podle playlistu, použijí třeba video z Khanovy školy, nebo záznam přednášky. Můžou společně pracovat na projektu. Cílem je úplné zvládnutí dané látky. Převážnou část dne pracují v modelu flex a získají čas na rozmanité aktivity. blíží se k podstatě hlubšího vzdělávání a zavádějí do vyučování projektovou výuku, zkoušejí různé způsoby, jak aktivizovat studenty Kdybychom opravdu navštívili školu Summit, viděli byste. že aktivita studentů je podstatnou součástí celého modelu Proč nám neřeknete, pro koho ty školy jsou a jak si žáci vedou? Škola má 6 kampusů v oblasti Kalifornského zálivu a stále se rozrůstá. Mezi studenty jsou zastoupeni sociálně slabí, střední třída i bohatí. Studijní výsledky jsou velmi dobré. 1. Summit škola je dlouhodobě v čele žebříčků nejlepších středních škol v USA.
video