Blended learning
Přihlásit se

Úvod do kombinované výuky

Ukážeme si, co je to kombinovaná výuka a vysvětlíme její různé varianty.

9 minut

Proč kombinovaná výuka? 3 m

Úvod do kurzu kombinované výuky.

Model rotace pracoviště 2 m

První a nejjednodušší model kombinované výuky

Flex model 4 m

Poslední a nejflexibilnější z modelů kombinované výuky.