Vytvoření třídy pro kombinovanou výuku
Vytvoření třídy pro kombinovanou výuku (4/5) · 5:57

Úspěchy zkoumaných škol na poli kombinované výuky .

Navazuje na Úvod do kombinované výuky.
Vytvořit vzdělávání zaměřené více na žáky, rozhodně zabere(( hodně úsilí a plánování, ale uvědomme si, jak úžasné je pro žáky i učitele, když se nám to povede. Tři školy, které tu přibližujeme, už zaznamenaly několik prvních úspěchů. - Chvíle, na kterou nezapomenu v blenden learning (b-learning) třídě… Byl jsem ve skupině dětí a náhodně jsem si vedle jednoho sedl a zeptal se: "Jak se ti líbí, být v tomto prostředí kde můžeš jít svým tempem?" A ten žák se na mě podíval a odpověděl: "To byste neuhádl, ale já jsem ze speciálního školy. Mám individuální vzdělávací plán, a tohle je poprvé, kdy se necítím jiný." A když to slyšíte… vždy mluvíme o tom, jaké změny a jakou podporu potřebujeme pro žáky speciálního školství a ukázalo se, že když jsme předali, když jsme nechali dítě rozhodovat o změnách, o věcech, které potřebovalo, které mu pomohly se učit, tak přesně vědělo, co s nimi dělat. A proto si myslím, že nejde jen o to vysvobodit vynikajícího žáka, který byl držen zpátky a dokáže ohromné věci, ale i o to dát žákům, kteří jsou opravdu geniální, ale z nějakého důvodu nemají ty prostředky a možnosti, které by potřebovali a… jen vidět, co se děje, když jim předáme rozhodování… a opravdu je to šokující. Děti v tomto prostředí mě neustále ohromují, a často jsou to žáci, od kterých to čekáte nejméně. - Myslím, že b-learning je přínosný pro všechny žáky, ale obzvláště jeden žák, o kterém se chci zmínit, je Orlando, je to jeden z našich starších žáků, ale má také EL ?? Takže protože hodně mluví s ??, je pro něj přínosné už jen to, že má ten mluvený jazyk a možnost se vyjádřit, a také jeho partner ?? z toho má prospěch, protože Orlando je celkem starší žák, ale také je schopný nechat počítačové ?? být handikepovaný?? mít nedostatek?? a to je to co se mi opravdu líbí, to, že to není jen pro menší děti, nejde jen o zásah, nejde jen o nápravu. Funguje to tak, ale i jako výzva pro žáky, kteří jsou připravení přijmout to složitější pojetí. - Hlavně žáci, kteří přichází rovnou z 5. třídy jsou, víte,… mnoho z nich je zvyklých, mít celý den jednoho učitele a ten je něco jako máma nebo táta. Kterého tak dobře znají, a někteří jsou zjevně zvyklí ptát se na všechno. Máme tu rozhodně některé děti, u kterých poznáte, že pro ně není příjemné udělat cokoliv, aniž by nejdřív položili ?? tak sedm otázek učiteli. A bylo to bylo to pro ně nejdřív těžké, třeba si sednou a prostě je tam vidíte sedět, jako by si říkali, "Já ti ani nevím, s čím tu začít" A víte, začnou se ptát na všechny ty věci, a my musíme říct: "Neodpovím ti na žádné další otázky. Budeš tu sedět a přijdeš na to sám. Všechno co potřebuješ, je přímo tady." A stálo je to hodně práce, ale, víte, pomalu vidíme, že postupně na to přichází a zlepšují se v tom, ale není to jednoduché. Je to pro ně hodně práce, ale stojí to za to, protože vy víte, že to je důležitější, než jakákoliv věda, ??? kterou by se mohly naučit, důležitější než jakákoliv angličtina, to jim pomůže, být mnohem úspěšnější v životě. B-learning je skvělý pro všechny děti, ale obzvláště můžu jmenovat jednoho svého žáka. Jmenuje se Ashton, a narodil se s mozkovou obrnou. V každé jiné škole, by tenhle kluk neseděl se zbytkem třídy, a on je tady a to, že ??? To, že s ním můžu ??? To, že je v počítačové třídě, kde má svůj individuální výklad pro svou úroveň. Je velmi úspěšný. - Minulý rok jsem měl žáka, jmenoval se Oscar, poprvé přišel z jiné školy. přišel na začátku školního roku, chyběl mu celý rok čtění, měl skvělé abstraktní chápání matematiky, ale obtíže s provedením a pečlivým uspořádáním věcí na papíře. B-learning s vyučováním v malých skupinách byl pro Oscara ideální. Ta technika sama mi připadala ohromně motivující, protože měl možnost pracovat vlastním tempem. Skoro vše s čím pracoval, bylo přesně na jeho úrovni. I když nebyl na stejné úrovni jako jeho spolužáci, dokázal pracovat s matematickými cvičeními, se čtením, přesně na jeho úrovni, a to mu umožnilo zlepšovat se mnohem rychleji. Neuměl psát na počítači na začátku školního roku, ale ke konci roku… Skoro denně jsem od něj dosávala e-maily o Achieve 3000, říkal mi svůj názor na všechno od článku, který četl, po hru na zírání, kterou ráno v autě hrál se svým bratrem. Takže používal techniku a ta mu dávala hlas a pomáhala mu růst. Bylo neuvěřitelně intenzivní to sledovat. - Tak konkrétně, je tu žák Aiden A. Aiden A. je introvert. On jen není moc sebejistý řečník, ale miluje techniku. Má hrozně rád b-learning a stal se lídrem mezi vrstevníky v b-learning tak, jak by pravděpodobně nemohl v bezprostředním vyučování. - A já jsem vloni měl žáka, jmenoval se Christian, který už vynikal ve všem. V matematice, v loňském programu přizpůsobeného učení matematiky, mohl jít svým vlastním tempem. Koncem roku, už v přizpůsobeném učebním programu, už sám prošel všechny osnovy matematiky pro třeťáky. Takže když psal na konci roku test z matematiky, který testuje běžné základy, dosáhl opravdu vynikajícího výsledku, protože i tu látku,ke které jsme se ještě nedostali v osnovách 2. třídy, on už viděl díky tomuto programu. Takže dokázal dosáhnout díky tomu ještě lepších výsledků.
video