Role učitele v prostředí kombinované výuky
Přihlásit se
Role učitele v prostředí kombinované výuky (3/3) · 7:51

Zkušenosti a rady učitelů: 1. část Které věci v kombinované výuce fungují a které ne?

Navazuje na Vytvoření třídy pro kombinovanou výuku.
Debaty o kombinovaném učení (tzv. blended learning) se soustředí na nástroje a na aplikace, ale zřídka se věnují procesu učení se a učebním metodám, jež učitel užívá při výuce. Právě používané metody si dnes představíme. Tak: Kombinované učení: jak na to? Kniha D. Lemova "Vyučuj jako Bůh" uvádí metody kombinovaného učení, jež v běžných třídách měly velmi dobré výsledky. Požádali jsme vyučující o seznam kombinovaných metod, které se u studentů osvědčily. Podívejte se, co nám poradili. "Získávání pozornosti" Pokud mě slyšíte, tleskněte. (tlesknutí) Pokud mě slyšíte, dejte si ruce na hlavu. Pokud mě slyšíte, zaklapněte notebooky a připravte se na "pětiminutovku". Z metod a postupů, které sám používám v kombinované výuce nebo se osvědčily kolegům, Je nejdůležitější signál k soustředění. Naši učitelé využívají různé signály. Představte si, že máte třídu 30-50 dětí, které se sluchátky na uších sledují monitory. Ty vaše cinknutí neuslyší. ani dupnutí či tlesknutí, ani nic jiného, co vás napadne. Signál v takové třídě šíříme jako na stadionu. Vytváříme vlnu. Dvěma prsty poklepu nejbližšímu žákovi na rameno. Žák poklepe na rameno spolužákovi, a pak dá ruce nad hlavu. žáci vědí, že mají předat signál dál, vlna signálu se rozšíří po celé třídě. V kombinované výuce potřebují učitel a žáci zahajovací rituály a také rituály, kterými výuku ukončí. Na kombinovaných třídách se mi líbí, že když tam děti přijdou, nemusí se hned zapojit do probíhající činnosti, neplní zahřívací úkoly. Žáci se zapojí do činnosti, kterou naposledy vykonávali na svých PC. Jednoduše zapnou svůj počítač, vrátí se k rozdělané práci bez ohledu na to, jestli od posledního přihlášení uplynula pouhá jedna hodina nebo celé dva týdny. Pokud jde o ukončovací rituál, je velice důležité, aby se děti... stejně jako při stanování nebo trampování, naučily po sobě uklízet. Je třeba jasně vysvětlit, co od nich čekáte, jak vypadá pořádek Vysvětlete, jak má vypadat jejich místo, když odcházejí. Používal jsem jako pomůcku sevřenou pěst. Žáci kontrolovali, že mezi hranou klávesnice a okrajem stolu je dost místa na jejich pěst, potom jsme se přesvědčili, že jsou tak srovnané všechny klávesnice v řadě a že všechno je v pořádku. Dětem to opravdu pomáhalo vyznat se v zamotaných kabelech. Poznaly, která myš a klávesnice patří jejich PC. Měly jistotu, že všechno je, jak má být. Třída vypadala upraveně, byla připravená na zvonění. Zjistil jsem, že to výuce dodá potřebný řád, ve třídě zavládne potřeba udržovat společný prostor v pořádku. Kombinovaná výuka užívá více změn prostředí než výuka klasická. Třeba výměna míst u PC kdy se studenti střídavě zapojují do výuky online, střídavě v malých skupinách poslouchají výklad. Ve výuce s multimediální učebnou studenti pracují stříídavě v multimediální a v klasické třídě. Zvládnutí těchto přechodů a zajištění plynulosti vyučování je pro fungování kombinované výuky opravdu zásadní. (tlesknutí) Družstvo Odvaha, prosím, odhlaste se. Družstvo Průvodci, posaďte se k iPadům. Pardon, Monarchové, pojďte k iPadům. Průvodci, prosím, pracujte s knihami. Družstvo Devon, připravte se ke startu. Máte 10 vteřin na přihlášení. Do toho! Při klasické výuce obvykle žáci, kteří potřebují pomoc, zvednou ruku. V kombinované výuce může být situace trochu jiná. Když studenti poprvé přijdou do prostředí, kde se můžou učit vlastním tempem, nastane to, čemu říkáme pingpongový efekt. Žáci nevědí, co mají dělat. Začnou se hlásit jako o život. Dohlížející učitelé vidí les rukou a nevědí, kde začít. Kdyby byla na stropě třídy kamera, viděli byste je přebíhat mezi žáky jako splašený pingpongový míček. Také známe případy lidí, kteří o pedagogice uvažují a vytvářejí ji za pochodu. Přesto dosáhnou toho, čeho chtějí Existuje určitý žebříček věcí, které by měl postupně zkusit žák, když potřebujete něčí pomoc. Patří sem schopnost využívat dostupné internetové zdroje. umění říct spolužákům o pomoc, poznat, zda lépe poradí spolužák nebo učitel, dále pak umění znovu si přečíst zadání a zeptat se učitele. Patří sem umění, požádat o radu jako takové. Učitel, který ukáže dětem dostupné zdroje infromací, si uvolní ruce a získá čas, který pak může strategicky využít. Jak získat radu v kombinované třídě? Je nutné si domluvit signál SOS. Já mám laťku nastavenou velmi vysoko, učitel nepomáhá žákům, pokud mají k dispozici internet. Žáci řeší několik kroků zadání samostatně. . Proto v kombinované třídě, stejně jako v kterékoliv jiné třídě, potřebují žáci někdy pomoct. Myslím, že je opravdu důležité, aby se žáci co nejdéle snažili poradit si s úkolem sami, aby si sami volili vhodné postupy a co nejvíc pracovali samostatně. Občas jsem se setkal s tím, že se žák o pomoc učitele nehlásí, třeba 2 nebo 3 dny, pracuje a využívá počítač, snaží se úkolem prokousat samostatně, je to možné, protože žáci využívají indicie sledují návody na videu, pročítají různé webové stránky a snaží se pochopit pojmy, které budou potřebovat, hledají různá vysvětlení téhož pojmu, pak se vracejí do k původnímu úkolu. Občas se podívají na sousedovo řešení. Postupů, které chci studenty naučit používat než požádají o radu učitele ve třídě, je celá řada. Je poměrně obtížné odnaučit studenty hlásit se předčasně, jsou zvyklí jednoduše zvednout ruku a nechat učitele, aby úkol vyřešil za ně, aby se učil místo nich, proto jsme museli napravovat hodně zlozvyků a odnaučovat studenty hodně věcí Nějakou dobu to trvalo a potřebovali jsme cílené hodiny, naši učitelé je vytvářeli tak, aby vedly k vyhledávání výzev. Hodiny dokládají, jak můžete měnit metody a že přidružené nekognitivní dovednosti rozvíjejí vytrvalost a cílevědomost. Vytvořili jsme speciálně zaměřené hodiny. Hledání společné řeči v hodinách je běh na dlouhou trať, zejména když máte před sebou žáky 6. třídy. Vytvořte postup řešení problémů, já mám ve třídě studentku, která si vzala na starost iPady. Vím, že je vážně dobrá na pozici styčného důstojníka. Ostatní studenti se na ni obrací dřív, než s problémem přijdou za mnou, protože vědí, že zrovna na koberci učím druhou skupinu. Tím, že využívám silné stránky svých studentů, získám víc času, který můžu věnovat vyučování.
video