Proměna školy pro kombinovanou výuku
Přihlásit se
Proměna školy pro kombinovanou výuku (1/2) · 2:37

Proměna školy: úvod Jak je třeba přizpůsobit školu potřebám kombinované výuky?

Navazuje na Role učitele v prostředí kombinované výuky.
Jak to bude vypadat, když předěláme celou školu? Já vím, že mnozí z vás nemají kontrolu nad celou školou. Máte jen třídu nebo pracujete jen se skupinou učitelů. Tomu rozumíme, ale myslíme si, že je důležité rozumět tomu, jak to vypadá, když můžete plánovat holisticky přes celou organizaci. A jestli s námi vydržíte, uvidíte, že zásady, které vám představíme v rámci měnění celé školy, platí i při změně jedné třídy, nebo když několik učitelů společně změní několik tříd. Hlavní myšlenka je to, že se nemůžete zaměřit na jednu část dne. Když vyučující začnou přecházet na jiné druhy modelů, rychle narazí na problémy s tím, že musí den rozdělit do 50 minutových bloků. Teď se chceme zbavit těchto bariér -- těchto zábran a přemýšlet, co je možné, když vše tvoříte od základů na celoškolní úrovni? Někteří z vás už jsou možná součástí redesignového procesu. A jiní z vás pouze nad tím přemýšleli na třídním levelu. Ale my předpokládáme, že jak se do této dáte, budete se ptát na stejnou otázku, že jsme začali tento nový míchaný kurz pokládáním si otázek o školách. Proč řídíme školy tak, jako před 100 lety? Dávají tyto předpoklady stále smysl? A tyto předpoklady jsou o velice "sexy" a zajímavých tématech jako rozvrhy a studenti formující pravidla a třídy. Já vím, zajímavé typy věcí. Ale opravdu věřím, že když mi ukážete, jak školy vytvářejí rozvrhy, úkoly učitelů, můžu vám ukázat 90% toho, kde používají staré, finanční zdroje a upřímně, ukázat vám, kde omezují všechny možné inovace do budoucnosti. Takže tento týden se podíváme na domněnky o tom, jaké školy vždy byly, a potom se podíváme na školy, které opravdu zkoumají tyto domněnky, a uvidíme, jak reorganizují školu, jako výsledek. A potom se podíváme na ekonomiku tohoto všeho. Jak moc stojí zapadnout a jak školy nad dovolením si dodatečných věcí přemýšlí? Budeme končit s mluvením o expertech v tomto poli, kteří dělali tento proces a uvidíme jak navigovali proces měnění škol do těchto skvělých modelů. Je lehké se zaměřit na toto, ale jak se tam dostaneme -- samotný proces, to je to kouzlo, které se děje a nejlepší inspektoři, ředitelé a učitelé jsou ti, kteří jsou dobří v přemýšlení nad vůdcovstvím tohoto všeho.
video