Úhly
Úhly (10/10) · 5:24

Součet vnějších úhlů konvexních mnohoúhelníků Elegantnější způsob zjišťování součtu tentokrát vnějších úhlů obecného konvexního mnohoúhelníku.

Navazuje na Přímky.
video