Objem a povrch
Objem a povrch (7/12) · 3:56

Geometrie těles - Objem Objem trojbokého hranolu a krychle.

Navazuje na Obvod a obsah.
video