Přímky
Přímky (4/5) · 4:12

Definice roviny v trojrozměrném prostoru Jak můžeme definovat rovinu?

video