Přímky
Přímky (3/5) · 5:41

Určování polopřímek Zkusíme společně v obrázku najít všechny polopřímky.

video