Lineární rovnice I
Lineární rovnice I (12/12) · 7:48

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - tři příklady.

Navazuje na Úvod do rovnic.
video