Lineární nerovnice I
Lineární nerovnice I (1/9) · 6:14

Zobrazování nerovností na číselné ose Zobrazování symbolů méně než, méně než nebo rovno na číselné ose.

Navazuje na Úvod do nerovnic.
video