Lineární rovnice II
Lineární rovnice II (14/14) · 5:35

Lineární rovnice s neznámou konstantou Ukážeme si, jak najdeme řešení lineární rovnice, u které máme zadáno kromě neznámé a čísel také neznámou konstantu. Jak v takové rovnici naši neznámou vyjádříme?

Navazuje na Lineární rovnice I.
video