Soustavy rovnic III
Soustavy rovnic III (4/4) · 8:16

Soustava tří rovnic - slovní úloha V této slovní úloze máme vypočítat velikost úhlů v trojúhelníku. Způsob zadání nás zavede na soustavu tří rovnic.

Navazuje na Soustavy rovnic II.
video