Regrese
Regrese (1/10) · 10:45

Korelace a kauzalita Korelace neznamená totéž jako kauzalita, ačkoli se to mnoho článků často snaží tvrdit. Víte, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy?

Navazuje na Pravděpodobnostní rozdělení.
Mám tady s sebou článek z WebMD. Mým cílem samozřejmě není zpochybňovat Web MD. Myslím si, že na svém webu mají řadu skvělých článků a zajímavých informací. Co bych chtěl udělat, je zamyslet se nad tím, co tvrdí některé články nebo závěry výzkumů, které čtete, a zvážit, jestli z nich skutečně plyne to, co se snaží na první pohled tvrdit. Takže toto je výňatek z článku, jehož název říká: "Pravidelná snídaně může snížit výskyt obezity u teenagerů." Tady se již snaží naznačit existenci vztahu příčiny a důsledku. Samotný název říká: "Pokud snídáte, máte menší pravděpodobnost, že budete obézní." Takže název článku tvrdí, že pravidelná snídaně snižuje výskyt obezity u teenagerů. A samotný článek pak píše o příslušné studii. V této studii publikované v časopise "Pediatrics" vědci analyzovali stravovací návyky a změny hmotnosti skupiny 2 215 adolescentů během 5 let ze škol ve městech Minneapolis a St. Paul v americkém státě Minnesota. Tohle rozebírat nebudu, vypadá to jako dostatečně velký výběr, bylo to během dlouhé doby... předpokládá se, že analyzovaných osob bylo hodně a že bylo možné zkoumat řadu proměnných. A pak se říká, že vědci mají pravdu, že teenageři, kteří jedí snídani, přijímají dlouhodobě nižší podíl kalorií z nasycených tuků, jedí více vlákniny a sacharidů než ti, kteří nesnídají. Do určité míry je toto první tvrzení očividné. Snídaně se většinou skládá z věcí jako cereálie, vločky, však víte... jíte sirup, oplatky, tohle všechno spadá do kategorie sacharidů a jednoduchých cukrů. A upřímně, to není jednoznačně dobrá věc. Alespoň já bych se neuměl rozhodnout, jestli je slanina více či méně zdravá, než kdybych spořádal misku sirupu nebo ovocné lupínky nebo cokoli dalšího, ale toho teď nechme. "Navíc, ti, kteří pravidelně snídají, jsou fyzicky aktivnější než ti, kteří snídani přeskakují." Takže zde opět článek vytváří vztah příčiny a důsledku. "Ti, kteří pravidelně snídají, jsou fyzicky aktivnější než ti, kteří snídani přeskakují." Z toho plyne, že díky snídani jste aktivnější. A poslední věta zde říká: "Během studie vědci zjistili, že teenageři, kteří pravidelně snídají, přibírají méně a mají nižší BMI než ti, kteří nesnídají." Takže zde se tvrdí, že přeskakování snídaně - tohle je ten příčinný vztah - přeskakování snídaně zvyšuje pravděpodobnost či může být příčnou nadváhy či dokonce obezity. Takže celé vyprávění zde, od názvu přes další odstavce, se nás snaží přesvědčit, že snídaní lze předcházet obezitě. Snídaně zvyšuje fyzickou aktivitu. Kvůli přeskakování snídaně budete obézní. Takže si řeknete: člověče, MUSÍM snídat. Měli byste vždycky ale myslet na důvody, proč by spousta firem byla ráda, abyste snídali. Ale zajímavější otázkou je: Říká nám skutečně tento výzkum, že snídaní lze předcházet obezitě? Říká nám vůbec, že snídaně zvyšuje fyzickou aktivitu? Tvrdí opravdu, že přeskakování snídaně vede k nadváze či obezitě? Nebo nám pouze říká, že tyhle věci spolu nějak souvisí? To je skutečně podstatný rozdíl. Dovolím si to říct trošku odborněji, bude to znít asi zbytečně složitě, ale není: jde v článku skutečně o kauzalitu, neboli příčinnou závislost, jak se nejspíš snaží čtenářům tvrdit? Snídaně je příčinou toho, že nebudete obézní. Snídaně je příčinou toho, že jste aktivnější. Přeskakování snídaně je příčinou toho, že jste obézní. Zdá se, že naznačují příčinné vztahy. Tvrdí, že zde existuje příčina a důsledek. Ale ve skutečnosti se studie zabývala pouze korelací. Takže naším cílem bude pochopit rozdíl mezi kauzalitou a korelací. Protože jde o dva velmi rozdílné pojmy: kauzalita versus korelace. A jak jsem řekl, kauzalita znamená: A způsobuje B. Zatímco korelace říká jenom: A a B jsou pozorovány současně. Pokud pozorujeme B, zdá se, že A můžeme pozorovat také. Pokud pozorujeme A, pak se dá očekávat, že budeme pozorovat i B. A důvod, proč je velmi podstatné rozlišovat mezi těmito pojmy je ten, že tak můžete dojít k velmi odlišným závěrům. Takže to, co plyne z tohoto výzkumu, byl-li dobře proveden, je existence korelačního vztahu. Tato studie dokazuje existenci korelace. Ukazuje, pokud jsou použitá data věrohodná, že přeskakování snídaně jde ruku v ruce s obezitou a obezita s přeskakováním snídaně, neboli že lze tyto jevy pozorovat současně. Aktivita koreluje s pravidelnou snídaní a snídaně s aktivitou a všechny tyto jevy korelují navzájem. Co se zde však neříká, neboli co neplyne z těchto dat, je co způsobuje co? Nebo je zde možná jiný důvod, který je příčinou všech napozorovaných jevů. Například se tvrdí, že snídaně zvyšuje aktivitu, což je zde skutečně nepřímo naznačeno, byť to výslovně neříkají, ale možná že aktivita vede ve skutečnosti k tomu, že se nasnídáte. Možná mají aktivnější lidé ráno větší hlad. Možná že aktivita vede k pravidelné snídani. Pak možná dojdete k dalším úvahám. Možná si řeknete: počkat, třeba pokud je člověk aktivní a přeskakuje snídani," což neříkám, že se má dělat, možná zhubne, možná je to dokonce ještě zdravější. To si nejsme jistí, každopádně článek se snaží říct: podívejte, pokud snídáte, budete aktivnější, což je pozitivní výsledek. Ale možná tohoto pozitivního výsledku můžete dosáhnout i bez snídaně. Kdo ví? Stejně tak se tvrdí, že přeskakování snídaně - nebo je to aspoň naznačeno - že přeskakování snídaně způsobuje obezitu. Ale možná je to naopak. Možná že lidé, kteří mají více tuku, jsou z nějakého důvodu ráno méně hladoví. Možná je tam právě takovýto příčinný vztah. Nebo je ještě pravděpodobnější, že jiný faktor způsobuje oba tyto napozorované jevy. A dá se vymyslet řada různých vysvětlení. Jedním z nich může být fyzická aktivita. Jde jen o teorie, nemám pro ně žádný důkaz. Ale chci pouze naznačit různé způsoby uvažování o týchž datech. A zároveň chci dojít k závěrům, které se mohou lišit od tohoto článku. Zdá se, že článek nás má dovést k závěru, že bychom měli snídat, pokud se nechceme stát obézními. Možná ale pokud jste fyzicky aktivní, budete ráno hladovější, budete pravděpodobně snídat, a pochopitelně díky fyzické aktivitě spálíte kalorie, a máte více svalů, nejste tudíž obézní. Povšimněte si tedy: tímto vlastně říkáme, že fyzická aktivita způsobuje obojí: snídani i nižší výskyt obezity. Najednou se spojení mezi snídaní a obezitou vytrácí. A nelze již tvrdit, že snídaně je kouzelné zaříkadlo způsobující, že nebudeme obézní. Vezměme si obézního člověka a řekněme, že ve skutečnosti je fyzická aktivita příčinou obou zbylých pozorovaných jevů. Co byste této obézní osobě řekli? Řekli byste: snídej a nebudeš obézní? To by nemuselo fungovat, zejména pokud tato osoba není fyzicky aktivní. Tím myslím toto: máme-li osobu, která není fyzicky aktivní, a řekneme-li jí, aby snídala, co se stane? Možná se její situace ještě zhorší. Proto by rada vycházející z tvrzení tohoto článku nemusela být nejlepší. Fyzická aktivita je tím, na co by se měl obézní člověk soustředit. Ale možná je problém v něčem jiném. Může jít o spánek. Možná lidé, kteří chodí spát pozdě a málo spí mají větší tendence k obezitě. A očividně, jelikož dost nespí, vstávají pozdě a musí utíkat na nejbližší schůzku nebo v případě studentů do školy, a možná právě proto přeskakují snídani. Takže ještě jednou: pokud potkáte někoho obézního, možná není nejlepším nápadem vést je k pravidelné snídani. Možná by se to tím ještě zhoršilo, protože nedostatek spánku zpomaluje jejich metabolismus. Takže je velice důležité, pokud čtete podobnou studii, zamyslet se nad tím, zda jde o korelaci nebo kauzální vztah. Jestli jde o korelaci, nemůžete dojít k závěru, že snídaně povede u někoho ke snížení váhy. Korelace pouze říká, že tyto věci spolu souvisí. Lepší studie by byla taková, která by dokázala kauzalitu. Navíc můžeme přijít na další příčiny, které by podkopaly tvrzení, s nimiž přichází tento článek. A netvrdím, že článek neříká pravdu! Možná je naprostá pravda, že snídaní lze zabránit obezitě. Ale myslím si, že je stejně tak důležité přemýšlet nad jinými možnými důvody. Nikoli pouze přijít s podobným tvrzením. Například můžete přeskakovat snídani kvůli chudobě. Možná Vám nemá kdo připravit snídani, když oba rodiče pracují. Možná že je to z důvodu stresu v rodině, kdo ví... Možná, pokud jste chudí, pak je pravděpodobnější, že vynecháte snídani. Nebo jde o více věcí: rodiče pracují a děti si musí samy připravit večeři, či cokoli jiného... možná pak jedí méně zdravě během celého dne, což vede k obezitě. Takže ještě jednou: v této situaci tvrdit někomu, že má snídat bez ohledu na to, co snídá, ať už třeba ovocné lupínky nebo sirup, nebude pravděpodobně řešením. Možná jsou příčinou problémů nezdravé večeře, nezdravé večeře... Pokud jíte nezdravé večeře, pak možná v době snídaně ještě nemáte hlad. Protože jste se přecpali během večeře, takže snídani vynecháte. Což také vede k obezitě. Ale ještě jednou, je-li toto skutečnost, následovat rady článku může být špatným rozhodnutím. Jestliže máte nezdravou večeři a pak se ještě donutíte snídat, i když nejste hladoví, může se Váš problém s obezitou ještě zhoršit. Pointou tohoto videa není ukázat, že závěry článku jsou určitě chybné. Ale že je důležité uvědomit si, že mohou být chybné. A jen proto, že mezi daty existuje korelace, neznamená to, že pravidelná snídaně nějak zázračně porazí problémy s obezitou.
video