Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (12/26) · 9:50

Násobení mnohočlenů V tomto videu si na několika příkladech procvičíme operaci opačnou k vytýkání, kterou je roznásobování závorek.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video