Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (6/26) · 4:46

Vytýkání proměnných. V této úloze již budeme vytýkat i proměnné(písmenka). Snažíme se pro vytknutí najít nejvyšší společnou mocninu všech členů.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video