Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (14/26) · 6:04

Násobení dvojčlenů s odmocninami I přestože odmocniny v zadání mohou působit složitě, ukážeme si, že při roznásobování dvoučlenů je práce s nimi snadná.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video