Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (20/26) · 3:37

Příklad na zjednodušení mnohočlenu V některých případech lze složitý mnohočlen zjednodušit. Můžeme však sčítat jen ty členy, které mají stejný základ i mocninu.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video