Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (21/26) · 2:10

Sčítání mnohočlenů Ukázka toho, jak správně sčítat dva mnohočleny, které členy můžeme sloučit a které nikoli.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
Sečtěte (5 x na druhou plus 8x minus 3) s (2 x na druhou minus 7x plus 13x). Dívejme se na to jako na součet dvou polynomů. Druhý mnohočlen může být na začátku zjednodušen. Máme tu dva členy se stejnou mocninou. Není tu žádný další člen na druhou, ale máme tu -7x a +13x. Takže vlastně můžeme sečíst tyto členy. Kolik je -7 něčeho plus 13 něčeho? Nebo jinak, kolik je 13x minus 7x? 13 něčeho minus 7 něčeho? To bude 6 toho něčeho. Bude to 6x. A pak tu máme 2 x na druhou zde. Takže tento mnohočlen se zjednodušil na 2 x na druhou plus 6x. A teď jej chceme sečíst s tímto mnohočlenem zde. A můžeme si přepsat tento mnohočlen pod tento mnohočlen. Seřadím podobné členy k sobě, členy stejného řádu, členy s proměnnou umocněnou na stejný mocnitel. Máme x umocněnou na druhou, položme tedy 5 x na druhou zde. Máme x umocněno na prvou, položme tedy 8x zde. Nemáme konstantní člen v tomto prvním žlutém mnohočlenu. Nemáme nic umocněno na nultou, žádný konstantní člen, Ale tady máme, položme sem tedy -3. A teď je můžeme sečíst. Máme 2 x na druhou plus 5 x na druhou. To je 2 něčeho plus 5 něčeho, to je 7 toho něčeho. Bude to tedy 7 x na druhou. A pak, k tomu, pokud mám 6 něčeho a přidám k tomu 8 něčeho, budu mít 14 něčeho. Když budu mít 6x a přidám k tomu dalších 8x, budu mít 14x. Tady nemáme nic, pokud bychom přidali nic k -3, zůstane nám -3. Takže se to zjednodušilo na 7 x na druhou plus 14x minus 3.
video