Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (9/15) · 2:23

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 3 Ze zadaného příkladu tentokrát v angličtině přepíšeme do matematického zápisu slovy zadaný výraz.

Navazuje na Úvod do algebry.
Nejprve vezměme výraz: K hodnotě −4 krát x přičtěte 9. Takže nejdříve vezmeme −4 krát x. −4 krát x je prostě jen −4x. A potom je řečeno, že máme vzít tento výraz, který je zde napravo a máme přičíst 9. Takže přičteme 9. To říká tato první věta. K hodnotě −4 krát x přičtěte 9. To je výraz přesně zde. Nyní vyberte možnost odpovídající této větě: Součet 4 se součinem −9 a výrazu nahoře. Pojďme se zamyslet. Součet 4 a… Takže napíšeme 4. …a přičteme k ní součin… Došly mi barvy. Možná to napíšu v... Už jsem použil modrou a taky oranžovou, tak použiji zelenou. Vezmeme tedy tu 4 a přičteme k ní součin −9 a tohoto výrazu. Ke 4 přičteme součin, takže budeme násobit −9 krát tento výraz, který jsem napsal nahoře. Bude to −9 krát (−4x plus 9). Pojďme se kouknout, zda jedna z odpovědí odpovídá tomu, co jsem tady napsal. Tady jsou 4… Máme tu 4 a násobíme ji výrazem −4x minus 9 a potom odečítáme 9. To je hodně odlišné, takže toto vyškrtnu. Dále. Toto má kladných 9 krát (−4x plus 9) plus 4. Je to podobné, ale je zde kladných 9 a zde je záporných 9, tak toto vyškrtnu taky. Tento má 4 krát (9x plus 4), ale my máme −4x plus 9. Je toto úplně jiné a také se tu násobí 4 místo −9. U tohoto je −9 krát (−4x plus 9) a potom přičítáme 4. Vše co musíme udělat, abychom se od tohoto výrazu dostali k tomuto, je, místo přičítání 4 zde, přičíst 4 až tady. A máme naprosto stejné výrazy. Správná odpověď je tato poslední.
video