Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (9/15) · 2:23

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 3 Ze zadaného příkladu tentokrát v angličtině přepíšeme do matematického zápisu slovy zadaný výraz.

Navazuje na Úvod do algebry.
video