Mnohočleny
Mnohočleny (7/24) · 3:44

Odčítání mnohočlenů s více proměnnými 2 Další příklad, ve kterém si můžeme procvičit odečítání dvou mnohočlenů obsahující dvě neznámé.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video