Úvod do algebry
Úvod do algebry (1/4) · 7:18

Původ algebry Odkud pochází slovo algebra? Kdo byl vlastně otcem algebry?

video