Pokročilé výrazy s proměnnými
Pokročilé výrazy s proměnnými (3/10) · 3:27

Práce s výrazy - dosazování Dosadíme do výrazu se dvěma proměnnými. Tentokrát ale budeme dosazovat desetinná čísla.

Navazuje na Výrazy s proměnnou.
Zkusme vyčíslit pár příkladů, které mají výrazy se dvěma proměnnými. Vyčísleme výraz 7 krát 'j' plus 5 minus 8 krát 'k', kde 'j' se rovná 0,5 a 'k' se rovná 0,25. Pozastavte si video a vyčíslete to sami, než se na to podíváme společně. Dobrá tedy. Chceme-li vyčíslit tento výraz, každé 'j' nahradíme 0,5 a každé 'k' nahradíme 0,25. To bude 7 krát…a místo 'j' napíšu 0,5. Pak máme plus 5. …minus 8 krát 'k', kde 'k' je 0,25. Čemu se to celé bude rovnat? Barevně to označím. Spočítáme 7 krát 0,5. Polovina ze 7, to bude 3,5. Pak máme plus 5. Dále musím odečíst 8 krát 0,25. 0,25 je stejné jako (1 lomeno 4). Můžu si to přepsat, 0,25 se rovná (1 lomeno 4). 8 krát (1 lomeno 4) je stejné jako 8 děleno 4 a to se rovná 2 Tato část tady tedy bude 2 a budeme ji odečítat. 3,5 plus 5 minus 2. Kolik to celé bude? 3,5 plus 5, to je 8,5, minus 2 se rovná 6,5. To se rovná tomuto a to je 6,5. Zkusme si další příklad. Opět to zkuste vyřešit nejprve sami, než to spočítáme společně. Pojďme si ho tedy vyřešit společně. Máme výraz 0,1 krát 'm' plus 8 minus 12 krát 'n', kde 'm' je rovno 30 a 'n' je rovno (1 lomeno 4). Všude, kde vidím 'm', dosadím 30 a kde vidím 'n', dosadím (1 lomeno 4). Toto bude 0,1 krát 'm', kde 'm' je 30, tedy krát 30… …plus 8… …minus 12 krát 'n', kde 'n' je (1 lomeno 4). Kolik tedy je (1 lomeno 10) krát 30? (1 lomeno 10) je to samé jako 0,1. (1 lomeno 10) krát 30 je 3. Tato část je 3. 3 plus 8 a dále máme minus 12 krát (1 lomeno 4). To je jako (12 lomeno 4) nebo 12 děleno 4, což se rovná 3. Dostaneme tak 3 plus 8 minus 3. Vidíme 3 a -3, které se navzájem odečtou a zůstane nám 8 a jsme hotovi. Výsledek, pro 'm' rovno 30 a 'n' rovno (1 lomeno 4) je rovno 8.
video