Pokročilé výrazy s proměnnými
Pokročilé výrazy s proměnnými (4/10) · 2:42

Práce s výrazy - dosazování 2 Pokročilejší dosazování hodnot do výrazu, kde se tentokrát objeví mocniny.

Navazuje na Výrazy s proměnnou.
Vypočti výraz 5 (y na 4) minus (y na 2), když y je rovno 3. Každé „y“ tedy můžete nahradit číslem 3. Vznikne 5 krát (3 na 4) minus 3 na 2. Nyní jsem místo všech „y“ napsal 3. Kolika se to rovná? Nesmíme zapomínat na pořadí operací. Nejdřív závorky. Máme na to pravidlo ZENDOS (ang. PEMDAS). Z jako závorky, E jako exponent, N a D jako násobení a dělení, které jsou na stejné úrovni, stejně jako Odčítání a Sčítání. Úplně přesně by to mělo být Z, potom E, N a D společně a nakonec O a S společně. Prvně tedy řešíme výrazy v závorkách, pak výrazy s exponentem a až potom všechno ostatní. Musíme tedy mocnit, než budeme násobenit nebo sčítat. Jedna z našich mocnin je 3 na 2. Vzpomeňte si, 3 na 1 jen 3, 3 na 2 je jako 3 krát 3, násobíme samo sebou dvakrát, výsledek je 9. 3 na 3 je jako 3 krát 3 krát 3, nebo jako (3 na 2) krát 3, tedy 9. 3 krát 3 je 9, 9 krát 3 je 27. 3 na 4 se rovná 3 krát 3 krát 3 krát 3. 3 krát 3 je 9, takže to bude stejné jako 9 krát 9. Výsledek bude poté 81. Teď víme, kolik je 3 na 4 i kolik je 3 na 2. Jen to dosadíme do výrazu, bude se to rovnat 5 krát (3 na 4), 3 na čtvrtou je 81, takže 5 krát 81 minus (3 na 2). A 3 na 2 máme tady, rovná se to 9. 5 krát 81 minus 9, Spočítáme, kolik je 81 krát 5... 1 krát 5 je 5 a 8 krát 5 je 40. Vyšlo nám 405, takže po dosazení je to 405 minus 9. Kdybychom odečetli 10, bylo by to 395, ale my potřebujeme o 1 méně, takže je to 396. A je to!
video